14. marts 2024

Ny hjemmeside giver svar på spørgsmål om solceller og vindmøller

xx

På sologvind.rksk.dk har Ringkøbing-Skjern Kommune nu samlet masser af information om vedvarende energianlæg, planprocesser og borgerinddragelse. Samtidig offentliggør kommunen det ansøgningsskema, som potentielle projektudviklere skal bruge, hvis de vil opstille solceller eller vindmøller i Danmarks Klimakommune.

Hvad siger Kommuneplanen og lovgivningen om opsætning af solceller og vindmøller? Hvordan udvælger byrådet, hvor der skal gives tilladelse til flere møller eller solcelleparker? Hvor står borgerne, naboerne og lokalsamfundene egentlig i den store planproces, der går forud for den grønne omstilling? Og hvorfor skal vi overhovedet have flere vindmøller og solceller i Naturens Rige?

Dét er nogle af de mange spørgsmål, man kan få svar på, når Ringkøbing-Skjern Kommune nu offentliggør en ny hjemmeside om vedvarende energianlæg i kommunen.

Hjemmesiden sologvind.rksk.dk kommer i kølvandet på, at byrådet i august 2023 godkendte en konceptansøgning fra GreenGo Energy om Power-to-X anlægget Megaton. Og den offentliggøres forud for den deadline, politikerne har sat for at modtage ansøgninger fra alle potentielle opstillere af vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

- I byrådet har vi vedtaget en ambitiøs klimapolitik, vi har udlagt området omkring Stovstrup til energikrævende virksomheder som f.eks. Power-to-X og bedt potentielle udviklere af vedvarende energiprojekter om at indsende deres ansøgning til os inden 1. maj. Alt sammen fordi vi kan se, at behovet for vedvarende energi bliver stadigt større – og fordi vi kan se en fordel i, at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat er en frontløber i dét, vi forventer vil generere rigtig store indtægter og pænt mange arbejdspladser i fremtiden, siger borgmester Hans Østergaard.

Han tilføjer, at Power-to-X bliver en vigtig industri i fremtiden – i takt med den grønne omstilling og i takt med, at Danmark hele tiden øger udbygningen af vedvarende energi.

Forbehold og spørgsmål

Samtidig anerkender både borgmesteren og formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Ole Nyholm Knudsen, at der blandt mange borgere og lokalsamfund er forbehold over for byrådets planer om, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal lægge areal til flere solcelleparker og have udsigt til flere vindmøller.    

- Ingenting er besluttet endnu, men når vi går ud med en ny samlet hjemmeside om vedvarende energianlæg, er det, fordi vi gerne vil være sikre på, at alle har mulighed for at sætte sig ind i processen, og få svar på de spørgsmål, man har om vedvarende energianlæg. Når jeg deltager i projektudviklernes informationsmøder, kan jeg jo høre, at der er rigtig mange spørgsmål – og rigtig mange følelser i spil, siger Ole Nyholm Knudsen.

- Byrådet har godkendt en foreløbig konceptansøgning om Megaton-projektet. Projektet vil understøtte vores Plan- og Udviklingsstrategi, ligesom det vil understøtte kommunens klimaplan, ved at bidrage væsentligt til den grønne omstilling. Går vi videre med Megaton, vil det komme til at betyde flere solceller og vindmøller i kommunen, siger Ole Nyholm Knudsen og understreger, at byrådet er indstillet på at lytte til både bekymringer og gode forslag:

- I sidste ende bliver det byrådet, der kommer til at træffe beslutningen, om vi skal give tilladelse til flere vindmøller og solceller – og i givet fald, hvor de skal opstilles. Men vi vægter den lokale borgerinddragelse højt – også i de politiske signaler, vi har givet til mulige opstillere af vedvarende energianlæg, hvor vi har gjort det klart, at der skal være store fordele for lokalsamfundene i VE-anlæggene, forklarer han.

Borgerne vil bl.a. have mulighed for at få information og for at komme til orde, når kommunen afholder dialogmøde om vedvarende energianlæg. Mødet forventes at blive i juni måned.

Politiske signaler til ansøgere

Kommunens nye hjemmeside henvender sig primært til borgere, f.eks. med undersiden ”Er du nabo?” og en omfattende ”Spørgsmål og svar”-side, der både indeholder ordforklaringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

Men hjemmesiden er også målrettet potentielle opstillere af vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune:

På undersiden ”Er du ansøger?” kan projektudviklere f.eks. finde det ansøgningsskema, de skal bruge til deres ansøgning. Herudover kan de finde byrådets politiske signaler, ligesom de kan læse udkast til kommuneplanens nye retningslinjer, der skal sikre, at solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg placeres og udformes mest hensigtsmæssigt.

Det er også her – i debatoplægget til byrådets revision af kommuneplanen – at de kan læse, at: ”Det er vigtigt for Byrådet, at nye energianlæg i det åbne land både bidrager til en miljømæssig bæredygtig verden og skaber lokal værdi. Det er også vigtigt, at projektudviklere fra start inddrager lokalbefolkningen”.

Hjemmesiden sologvind.rksk.dk opdateres løbende. Efter ansøgningsfristen den 1. maj vil man bl.a. kunne finde de ansøgninger, der er indsendt til kommunen, på hjemmesiden.