14. marts 2024

Nu skal indeklimaet undersøges i alle kommunens daginstitutioner

Colourbox

Børn er mere påvirkelige af et dårligt indeklima end voksne, men er samtidig dårligere til at klage over f.eks. hovedpine. Derfor bygger Ringkøbing-Skjern Kommune nu videre på gode erfaringer fra skolerne og er gået i gang med at undersøge og forbedre indeklimaet i daginstitutionerne.  

Man opnår meget ved at lufte godt og grundigt ud. Dét ved vi vist efterhånden godt.

Men et godt indeklima handler også om mængden af f.eks. radon eller kemikalier i et rum, af rengøringsstandarten, af fugt, støj, lys og en bred vifte af andre ting.

Dét kunne politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg sidste år se sort på hvidt, da Rådet for Grøn Omstilling med støtte fra Realdania og i samarbejde med Teknologisk Institut og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøgte indeklimaet på 30 udvalgte daginstitutioner i syv kommuner. Herunder også fire daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I sin afsluttende rapport peger Rådet især på, at der er et bekymrende niveau af kemikalier i alle de undersøgte daginstitutioner. Og så kommer Rådet med en klar anbefaling til politikerne:

”Vi anbefaler først og fremmest, at der gennemføres en indeklimaundersøgelse i alle daginstitutioner samt at alle kommuner udarbejder en indeklimastrategi” lyder de første linjer i rapporten.

300.000 kr. til bedre indeklima

Dén anbefaling har Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune taget til sig, og gav allerede sidste år en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ekstern konsulentbistand til udarbejdelsen af en indeklimaplan for dagtilbudsområdet.

- Vi har indgået et samarbejde med rådgivningsfirmaet Transition om opgaven med screening af og strategi for indeklimaet, og de er i fuld gang med arbejdet, siger Thea Bech-Petersen. Hun er arkitekt og bygherrerådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommunes Ejendomscenter, der har ansvaret for de kommunale bygninger. 

Udover screeningen af institutionernes indeklima er konsulenterne i samarbejde med Ejendomscenteret i gang med at afprøve en ny rengøringsmetode på fem institutioner, ligesom der er planer om at afprøve forskellige akustikløsninger for at minimere lydniveauet og derved forbedre indeklimaet.

Thea Bech-Petersen peger på, at det ikke er nogen helt nem opgave at screene en daginstitution for hvor godt eller skidt indeklimaet er – noget der bekræftes af Rådet for Grøn Omstilling: I deres indeklimaundersøgelse vurderede de på hele ni forskellige parametre:

CO2
Temperatur
Fugt
TVOC (flygtige organiske forbindelser)
Kemikalier (ftalater samt fosforbaserede og halogenerede flammehæmmere)
Ultrafine partikler
Radon
Støj
Kunstig belysning

Gode resultater fra skolerne

Allerede sidste år fik Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Realdania lavet en screening af kommunens folkeskoler - og en strategi for et forbedret indeklima på skoleområdet.

- Ikke overraskende var det CO2-niveauet, vi primært skulle arbejde med, fortæller Thea Bech-Petersen.

Byrådet afsatte 5 mio. kr. om året til forbedring af indeklimaet på skolerne, bl.a. gennem installation af ventilationsanlæg.

- Det er stadig vigtigt at huske at åbne vinduerne og lufte ud for at få skiftet CO2 ud, men mange glemmer måske at tænke på luftkvalitet mere bredt, herunder afgasning fra møbler og puder, tøj, legetøj eller kemikalier i f.eks. den regnvandsimprægnering, man sprøjter børnenes efterårsstøvler med, eller som deres regntøj er imprægneret med. Det er noget, især børn bliver påvirket af, siger Thea Bech-Petersen. 

I en artikel har Realdania for nylig fortalt om de gode resultater på skoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune – og fremhævet kommunen som et eksempel til efterfølgelse af andre kommuner:

”I dag er dårligt indeklima stadig et vilkår for rigtig mange danske skoleelever”, skriver Realdania i artiklen.

Det samme gør sig sandsynligvis gældende for børnene i daginstitutionerne.

I kommunens Ejendomscenter er Thea Bech-Petersen derfor rigtig godt tilfreds med Byrådets beslutning om at bevillige pengene til, at også indeklimaet i de kommunale daginstitutioner bliver kortlagt – og med tiden forbedret de steder, hvor konsulenterne støder på problemer:

- Politikerne har ikke bevilliget penge til udbedring af mangler på indeklimaet i daginstitutionerne endnu, men de har givet udtryk for velvilje til at få udbedret de problemer, vi måtte støde på undervejs, siger hun.

Gode råd til godt indeklima

Og der bliver sandsynligvis brug for bevillinger også på dagtilbudsområdet: Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling afslører, at kemikalie-niveauet i daginstitutionerne i undersøgelsen generelt er højt, og peger på, at et moderne ventilationsanlæg med CO2-styring, vil reducere den negative påvirkning.

- På sigt skal vi nok have ventilationsanlæg på alle skoler og i alle daginstitutioner, men det er en bekostelig affære at installere, så nogle steder vil vi være nødt til at sige, at det kommer, men ikke endnu, siger Thea Bech-Petersen.

Hun peger på, at kemikalier binder sig til støv, så derfor kan man reducere kemikalieniveauet i et rum ved tit og grundigt at gøre rent.

Indtil man får installeret et ventilationsanlæg skriver Rådet for Grøn Omstilling også, at man kan forbedre indeklimaet med en instruks til personalet om udluftninger hjulpet af en installeret CO2-alarm.

I sin rapport kommer Rådet for Grøn Omstilling desuden med en række gode råd til, hvordan kommunerne – også uden de helt store anlægsinvesteringer - kan forbedre indeklimaet. Det gælder ikke kun i forhold til luften, børnene indånder, men også f.eks. når det gælder lys og lyd i et rum.

Støjniveauet og luftkvaliteten kan f.eks. forbedres, når børnene leger i mindre grupper, og belysning med kunstlys kan faktisk påvirke støjniveauet. Det betyder, at man kan sænke både støj- og stressniveauet ved at dæmpe loftlyset eller slukke det helt - og i stedet tænde væglamper eller fokuseret lys fra pendler.

 

FAKTA:

linket her kan man læse indstillingen til kommunens Økonomiudvalg om indeklimaundersøgelsen på daginstitutionsområdet. I bilaget til dagsordenpunktet ligger også rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling.

 

linket her kan man læse Realdanias artikel om hhv. screening og forbedring af indeklimaet på bl.a. skoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.