6. marts 2023

Ny Plan- og Udviklings-strategi udstikker retningen for Naturens Rige

Foto: Merete Jensen

Hvordan ser fremtidens byer, landsbyer og landdistrikter ud, når det gælder detailhandel, erhvervsområder og boliger? Er der flere højhuse i vores byer? Er der flere cykelstier i erhvervsområderne? Hvor kan vi bedst placere solcelleparker?

Dét er nogle af de overordnede emner, der siden kommunalvalget har optaget byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor er netop ”Energianlæg i det åbne land”, ”Fremtidens detailhandel”, ”Fremtidens erhvervspalet” og ”Fremtidens boligmosaik” også de fire hovedtemaer i den samlede Plan- og Udviklingsstrategi, som politikerne vedtog på det seneste byrådsmøde den 22. februar.

Strategien udstikker retningen for udviklingen i kommunen og fungerer som oplæg til kommuneplanen, der nu også skal revideres.

Samtidig med, at Plan- og Udviklingsstrategien nu sendes i offentlig høring frem til den 19. maj, sendes kommuneplanen derfor også i foroffentlighed. Det betyder, at man som borger har mulighed for at komme med bemærkninger til Plan- og Udviklingsstrategien – og med bemærkninger, idéer og forslag til revisionen af kommuneplanen.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 såvel som den gældende kommuneplan kan findes her: rksk.dk/planstrategi-kommuneplan

Frem til den 19. maj kan man sende sine eventuelle bemærkninger til begge dokumenter på e-mailadressen kommuneplan25--mail--rksk.dk

Fra helikopterperspektiv til tiny houses

Forud for vedtagelsen af Plan- og Udviklingsstrategien er gået et længere forløb, hvor politikerne har set kommunen i helikopterperspektiv og derefter gradvist har diskuteret sig længere og længere ned i substansen af de enkelte hovedtemaer.

Undervejs har en ambassadørgruppe bestående af 14 primært nyvalgte byrådsmedlemmer løbende arbejdet sig dybere ned i de enkelte emner bl.a. efter oplæg fra Ringkøbing Fjord Handelsråd, Erhvervsrådet og Destination Vesterhavet.

Herudover har hele byrådet holdt temamøder, hvor de også har lyttet til oplæg fra eksterne aktører, kigget på eksempler fra andre kommuner, vurderet fordele og ulemper ved mulige plan- og udviklingsmæssige tiltag – og hvor de har haft god tid til at tale sig frem til en fælles retning på de enkelte områder.

I forhold til debatten om fremtidens boligmosaik har byrådet f.eks. snakket sig frem til, at der skal være plads til en større variation. Det betyder, at der fremover vil være mulighed for f.eks. flere husbåde og områder til selvbyg, bofællesskaber og alternative boligformer, ligesom politikerne ser gode muligheder i bl.a. tiny houses, højhuse i bymidterne, der også skal skabe mere liv i byerne, samt mulighed for at bo midt i naturen, tæt på hav, fjord og å.  

Planlægning med fokus

Om fremtidens detailhandel står der bl.a. i Plan- og Udviklingsstrategien:

”Vi vil have fokus på, hvordan bymidterne kan understøttes som attraktive opholds- og mødesteder for borgere og besøgende i alle aldre. I planlægningen vil vi have fokus på det, som gør hver by unik og forstærke det i bymidten”.

- I byrådet har vi haft nogle rigtig gode diskussioner i forhold til den fremtidige udvikling og det fremtidige plangrundlag i Ringkøbing-Skjern Kommune, og jeg håber, at borgerne er enige i, at der er mange gode idéer i strategien for de kommende år, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer:

- Og så vil jeg da gerne kvittere byrådet og især de politikere, der gik med i ambassadørgruppen, for at bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i plangrundlaget for kommunen og i at gentænke mulighederne. 

Udover at udstikke retningen for placering af energianlæg, fremtidens boligmosaik, erhvervspalet og detailhandel har politikerne også skullet tage stilling til, hvilke udviklingsområder i kystnærhedszonen, kommunen ønsker udpeget.

Fakta

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 består af kommunens vision, udviklingsstrategi og planstrategi. Visionen og Udviklingsstrategien blev godkendt af byrådet i august sidste år.

Plan- og Udviklingsstrategien, der udstikker retningen for planlægning og udvikling i kommunen, er en lovbunden opgave for kommunerne. Den skal være offentliggjort i den første halvdel af den kommunale valgperiode. Strategien er et oplæg til revisionen af kommuneplanen, der ligeledes er en lovbunden opgave. Frem til den 19. maj kan borgerne indsende bemærkninger til både Plan- og Udviklingsstrategi og til kommuneplanrevisionen på e-mailadressen kommuneplan25--mail--rksk.dk

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 samt den gældende kommuneplan kan findes her: rksk.dk/planstrategi-kommuneplan