9. marts 2023

220 nye muligheder for at oplade elbiler i Naturens Rige

Colourbox

Fra 2025 vil det være et krav, at alle kommunale parkeringspladser med plads til 20 biler skal have en el-ladestander.

Men allerede inden udgangen af 2023 vil alle større kommunale P-pladser i Danmarks klimakommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, være beriget med mindst én elladestander.

Dét er resultatet af en udbudsrunde, hvor kommunen tilbød private ladeoperatører at opsætte ladestandere på 65 udvalgte kommunale P-pladser spredt ud over hele kommunen.

- Vi var ærligt talt en smule i tvivl om, hvorvidt nogen ville byde ind på pladserne - og især om vi kunne forlange, at en byder også skulle opsætte ladestandere i de mere tyndtbefolkede områder. Men vi har lavet en aftale med ladeoperatøren EWII om, at de uden beregning etablerer ladestandere på alle de 65 lokationer, vi havde udpeget, fortæller Lise Mejlhede Kjeldbjerg, erhvervskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun tilføjer, at det eneste kommunen skal bidrage med, er plads til ladestanderne.

Ladestanderne vil blive et miks af lynladere og normalladere, og forud for aftalen har en arbejdsgruppe på tværs af kommunens Klimasekretariat, Ejendomscenter og Planafdeling screenet hele kommunen for at finde kommunale P-pladser, som kunne udbydes til private ladestanderoperatører.

- Vi har inkluderet de landsbyer, hvor der var kommunale P-pladser, forklarer Lise Mejlhede Kjeldbjerg og tilføjer, at der i alt vil blive opsat i alt 110 elladere med tilsammen 220 ladeudtag på de 65 P-pladser.    

Grundlaget for den grønne omstilling

En undersøgelse har tidligere vist, at 91 procent af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har mulighed for at oplade en elbil ved deres bolig. Men for de resterende 9 procent samt for turister og andre besøgende i området betyder det meget, at der lokalt er mulighed for at få opladet sin bil.

- En god lade-infrastruktur med et godt mix af ladestandere er med til at sikre et højt serviceniveau for lokale elbilejere og for gæster, pendlere og turister, som besøger området, siger formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, Søren Elbæk.

Han tilføjer at en god lade-infrastruktur også giver det nødvendige grundlag for den grønne omstilling og elektrificering af persontransporten.

- Det betyder, at vi fremover kan udnytte en større del af den vedvarende energi, vi producerer i Ringkøbing-Skjern Kommune i vores persontransport – og at vi derved kommer nærmere udfasningen af fossile brændsler i kommunen og reducerer CO2-udledningen.

Udover, at det er nemmere for elbilejere at komme fra A til B uden rækkeviddeskræk, når der er mange muligheder for at oplade batteriet, var det netop hensynet til klimaet, der vejede tungest, da kommunens Klimaråd indstillede til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget, at der skulle afsættes 1 mio. kr. til at afdække behovet for elladestandere og til opsætning af ladestandere.

I og med, at EWII nu opsætter ladestandere på alle de 65 pladser, som kommunen havde udpeget, kan størstedelen af det beløb nu lægges tilbage i kommunekassen til andre formål.

 

FAKTA:

På de 65 kommunale P-pladser vil der i alt blive opsat 110 ladestandere, heraf 19 lynladere og 91 normalladere. Præcis som på en benzintank har de enkelte ladestandere ofte flere udtag, hvilket betyder, at der i alt bliver 220 ladeudtag på de 65 pladser.

På kortet her kan man se, hvor ladestanderne bliver placeret