8. marts 2018

Pres på Vestkystens sommerhuse

Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune har begge søgt staten om lov til at udlægge nye sommerhusområder.

Spørger man de sommerhusejere i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune, der ikke i forvejen lejer deres feriehus ud, svarer 12 procent, at de måske kunne overveje, at begynde at udleje.

Det er bare én af mange informationer i en feriehusanalyse udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med analyseinstituttet Epinion. Undersøgelsen, der offentliggøres i dag, giver viden om danske feriehusejeres brug og udlejning af eget feriehus samt deres forbrug i lokalområdet. Herudover giver den en estimeret økonomisk effekt ved en meranvendelse af feriehusene fra feriehusejerne.

Målgruppen for undersøgelsen er ejere af feriehuse i de fire destinationer: Djursland, Odsherred, Nordsjælland og Varde/Ringkøbing-Skjern Kommuner, der i undersøgelsen tæller som én destination, fordi vi indgår som en del af vækstprojektet Vestkystens Turismeklynge, som går på tværs af de to kommuner.

Den hurtige konklusion er, at mens 52 procent af sommerhusejerne i de to vestjyske kommuner udlejer deres huse, gælder det kun for 16 procent på Djursland, 7 procent i Nordsjælland og bare 5 procent i Odsherred. Tilsammen bidrager udlejningen af sommerhusene langs Vestkysten med 7,5 millioner overnatninger og 270 millioner kroner i forbrug i området om året.

- Vi kan jo se sort på hvidt, at feriehusene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune udlejes markant mere end sommerhuse i andre kystnære kommuner. Desuden viser analysen, at sommerhusene udgør størstedelen af den samlede overnatningskapacitet, og derfor er helt afgørende for turismen i området, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard.

Han tilføjer, at analysen dermed underbygger kommunens ansøgning i staten om lov til at udlægge nye sommerhusområder.

Tomme huse – manglende kapacitet

Analysen viser, at feriehusene i alle de undersøgte områder i gennemsnit står tomme fire ud af fem dage – eller i alt 289 dage om året. Feriehusene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune står i gennemsnit tomme i 261 dage om året.

Alligevel er efterspørgslen efter udlejningshuse højere i højsæsonen end kapaciteten.

- Den manglende kapacitet udfordrer væksten i turismeerhvervet, og derfor er det nødvendigt med nye sommerhuse, der kan skabe ny overnatningskapacitet, hvis den nuværende vækstrate for turismeerhvervet skal fastholdes, siger Hans Østergaard.

Vestkystens Turismeklynge, der er et toårigt klyngesamarbejde, blev sat i verden i september 2017 netop for at sætte kul på væksten i turismeerhvervet. Samarbejdet, der inkluderer Ringkøbing-Skjern og Varde samt de to kommuners turistfremmeorganisationer, Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde, arbejder bl.a. for at øge den tilgængelige overnatningskapacitet og udnyttelsen af den – også udenfor højsæsonen.

Her kommer de 12 procent af feriehusejere i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune, som endnu kun overvejer at begynde at udleje deres huse, igen ind i billedet. Lykkes det for kræfterne bag Vestkystens Turismeklynge at motivere dem til faktisk at begynde at udleje deres feriehuse, vil det øge overnatningskapaciteten ved Vestkysten og give et merforbrug i de to kommuner på ikke mindre end 116 mio. kroner om året.

 

FAKTA:

Fakta om Dansk Kyst og Naturturismes Feriehusanalyse:

Feriehusanalysen kan læses i sin helhed på https://www.kystognaturturisme.dk/vidensbank/analyser-og-rapporter/

Undersøgelsen kortlægger feriehusejeres anvendelse af eget ferie hus, udlejning af feriehuset og deres forbrug i lokalområdet.

Undersøgelsen dækker fire kystnære områder med i alt 85.000 feriehuse. Udover Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune er det Nordsjælland med Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommune, Djursland med Norddjurs og Syddjurs Kommune og Odsherred.  

Hvert feriehus skaber et forbrug på 50.000 kr. pr. år.

Hver person i et feriehus bruger i snit 273 kr. pr. døgn.

Hvis alle feriehuse blev brugt én weekend mere om året, ville det skabe en øget omsætning i de fire områder på 80 mio. kr. om året.

Hvis alle feriehusejere og –gæster, der i øjeblikket ikke handler dagligvarer lokalt, begynder at gøre dette, vil det give en meromsætning i de kystnære sommerhuskommuner på 110 mio. kr.  

Vestkystens turismevækstklynge

  • Er et toårigt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune og de to kommuners turistfremmeorganisationer Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde. Projektet løber frem til september 2019
  • Har en målsætning om at skabe 600.000 registrerede overnatninger i projektperioden, 3,4 millioner registrerede overnatninger i 2025, 500 millioner kroner i samlet omsætning i projektperioden og 3,4 milliarder kroner i samlet omsætning i 2025
  • Har et budget på seks millioner kroner, og er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme

 

Bilag: Link til feriehusanalysen