12. marts 2018

Energi-dag i Bork-Hemmet med gratis energitjek

Energi-dag i Bork-Hemmet med gratis energitjek

Der er både en grønnere fremtid og gode penge i at energirenovere sit hjem. Men det kan virke lidt uoverskueligt, når mulighederne er mange og beregningerne endnu flere. Derfor inviterer Bork-Hemmet Energiklub til Energi-dag for at hjælpe med et overblik – blandt andet med gratis energitjek af boligen.

Der bliver nok af stande at besøge, når cafeen i Bork Hallen fyldes med boder bemandet med lokale håndværkere, energikonsulenter og bankfolk.

Men udover den klassiske messestemning, hvor man kan tage varmepumper og forskellige typer af isolering i øjesyn og stille uforpligtende spørgsmål til fagfolk, er der også et særligt tilbud: kom med på energitjek i to private hjem – en slags havevandring for folk i renoveringstanker – og bliv skrevet op til et gratis et af slagsen.

- Vi vil gerne lave nogle demo-energi-tjek til inspiration, så man kan se, hvordan det foregår og få ideer til sit eget hjem, siger Michael Thorup, der er talsperson i Bork-Hemmet Energiklub og i sin egenskab af VVS-installatør jævnligt er med til at skrotte gamle oliefyr i forbindelse med energirenoveringer.

- Der er ingen spørgsmål, der er dumme og det gælder om at fyre dem af til energikonsulenterne, der også er til stede på messen, fortsætter han.

De gratis energitjek er en del af projekt LandsbyEnergi,  der sætter fokus på energiforbruget i private boliger uden for kommunens centerbyer.

Energiklubber skaber værdi i landsbyerne
Bork-Hemmet Energiklub er en af fem klubber, der arbejder for den grønne energi-dagsorden lokalt under det EU-støttede projekt LandsbyEnergis faner, som igen er et led i kommunens Energi2020-strategi om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Fælles for energiklubberne er, at de kan se en ide i at gå sammen om at sætte fokus på et grønnere energiforbrug til gavn for både pengepung og klima - men også for lokalsamfundet.

Bork-Hemmet samarbejder i forvejen på kryds og på tværs, fx i forbindelse med landsbyklyngesamarbejdet og Åben Landsby, en omfattende charmeoffensiv for potentielle tilflyttere, der blev afholdt i efteråret.

- Vi får alle sammen noget ud af det privat og i lokalsamfundet, når vi løfter i flok. Hvis husene her bliver billigere at varme op, er de mere attraktive på boligmarkedet – og i tilgift er det også mere C02-venligt, siger Michael Thorup.

Tid: den 17. marts fra klokken 9.30 til klokken 13

Sted: Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork

Pris: Det er gratis at være med. Man skal være boligejer og bo uden for centerbyerne for at kunne få et gratis energi-tjek.

De faglige input suppleres af friske rundstykker og kaffe på kanden for det skal både være en faglig og social Energi-dag.

 

Fakta
Danske husstande står for 30-40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at energioptimere boliger eksempelvis ved hjælp af udskiftning af varmekilder, energirenoveringer, elbesparelser og andet, som fremmer den grønne omstilling. Med projektet LandsbyEnergi er der fokus på energiforbruget i kommunens landsbyer. Projektet skal samtidig gøre lokalsamfundene mere attraktive.

Energitjekkene udføres af uvildige energirådgivere fra Scanenergi og Energitjenesten og man modtager efterfølgende en rapport med anbefalinger.

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i det 3-årige tværnationale projekt, Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN). Projektet er medfinansieret af EU Interreg Nordsø samt vækstmidler fra kommunens vækstpuljer. Projektet, som kommunen og konsortiet har valgt at kalde LandsbyEnergi, skal understøtte handlingerne i kommunens Energi2020 strategi, som har til mål at gøre kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af 2020.

Dekorativ billede Coben logo