27. marts 2018

Sosu-medarbejdere får efteruddannelse – studenter får jobtilbud

Arkivfoto

Allerede inden studenterne om et par måneder svinger huerne, bliver de mødt med et jobtilbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 500 social- og sundhedsmedarbejdere skal på efteruddannelse, så kommunen søger 50 vikarer – og håber, at de unge vil overveje en sundhedsuddannelse bagefter.

I det daglige arbejde med borgere, har social- og sundhedsmedarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune oplevet, at de traditionelle pleje- og omsorgsopgaver fylder mindre og mindre. I stedet er det i stigende grad psykiatriske sygdomme, misbrugsproblematikker, angst- eller depressionslidelser, borgerne kommer med.

Derfor har det været et udbredt ønske blandt social- og sundhedsmedarbejderne at få mere viden om psykiatriske diagnoser. Og derfor har kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Herning tilrettelagt et fem dages kursusforløb om psykiatriske problemstillinger for alle ca. 330 social- og sundhedshjælpere samt hjemmehjælpere, mens de ca. 220 social- og sundhedsassistenter får et fem dages kompetenceløft med fokus på misbrugsproblematikker hos sindslidende borgere.

Forståelse og anerkendelse

Som opfølgning vil begge grupper få et tre dages kursus i anerkendende pædagogik og -kommunikation i dialogen med borgeren. Det er dét, der på fagsproget kaldes neuropædagogik - og som Birgitte Gyldenberg, enhedsleder på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing kalder et redskab for medarbejderne til at møde borgere med forståelse og anerkendelse, når en kritisk – og potentielt ubehagelig - situation kunne opstå.  

- Vi er i kontakt med rigtig mange søde ældre, der bare skal have lidt hjælp til at få dagen til at fungere. Men mange af vores borgere er også komplekse med blandingsdiagnoser, og har måske haft en psykisk diagnose livet igennem, som kommer til udtryk, fordi de er blevet demente og ikke længere mestrer hverdagen, siger Birgitte Gyldenberg, og forklarer:

- Derfor stilles der større krav til vores medarbejdere, om at de skal kunne nedtrappe konflikter og mestre den gode kommunikation – og derfor er der opstået et behov for et fagligt kompetenceløft blandt vores social- og sundhedsmedarbejdere. 

Mens social- og sundhedsassistenterne lærer om psykiatriske diagnoser i uddannelsen, er social- og sundhedshjælperne ikke meget inde over det emne i deres 14 måneder lange uddannelse. Men det bliver der altså rettet op på nu.

Et job med mening

- Kompetenceløftet kommer til at ske i et fælles rul og løbende over 8 måneder, fortæller Birthe Nyrup Dahl, uddannelsesansvarlig i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Sosu-medarbejderne løber allerede stærkt i deres dagligdag, så det siger sig selv, at vi ikke kan sende alle ca. 550 sosu-medarbejdere på efteruddannelse i otte dage hver, uden at det efterlader store huller i vagtplanen, forklarer hun, og tilføjer, at det er hér kommunen håber, at mange af de nye studenter har lyst til at træde til som vikarer.

- Vi skal bruge ca. 50 friske unge i 6-8 måneder. De vil få en god introduktion til arbejdet i ældreplejen eller på et ældrecenter, og vi kan godt garantere vikarerne, at de får et job med indhold og mening, en pæn løn og en god portion erfaring på cv’et, påpeger Birthe Nyrup Dahl, og tilføjer:

- Og så får de en rigtig god mulighed for at prøve sig selv af i sundhedsvæsenet.

Birthe Nyrup Dahl håber, at mange af vikarerne bagefter vil have lyst til at søge ind på en sundhedsuddannelse og fortsætte i et studiejob som weekend- og ferieafløsere i ældreplejen. Det gør lederen af Fjordparken også:

- Vi har allerede unge ansat som vikarer, og de bringer en særlig energi med sig ind. Om sommeren kan vi se rollatorer og kørestole allevegne udenfor, fordi de tager de ældre med på ture. Der opstår en speciel kemi mellem de unge og de ældre, siger Birgitte Gyldenberg.

 

FAKTA:

Kompetenceforløbene for Ringkøbing-Skjern Kommunes godt 500 social- og sundhedsmedarbejdere tilrettelægges i samarbejde med Social-  og sundhedsskolen i Herning og starter i august 2018.

Social- og sundhedshjælpere er medarbejdere med en 14 måneder lang uddannelse i hverdagspleje og -omsorg.

Social- og sundhedsassistenterne har været igennem en bredere uddannelse, der på 34 måneder inkluderer sygepleje og en klinisk tilgang til pleje og omsorgs-opgaver.