20. marts 2017

Spot på østeuropæere

Spot på østeuropæere

En konference på Innovest i Skjern sætter spot på det østeuropæiske potentiale i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der bor i dag 1.592 østeuropæere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det svarer til cirka 2,7 procent af kommunens befolkning.

- Det er borgere, der primært kommer fra Polen og Rumænien, og som kommer for at arbejde - i særdeleshed i landdistrikterne. Det er samtidig borgere med stærke kompetencer, som der er brug for, fortæller Tove Urup Madsen, medejer af konsulentfirmaet Landudviklerne.

Se invitationen til konferencen.

Mange af østeuropæerne kommer til kommunen for at arbejde og rejser så tilbage igen, når deres stillinger udløber. Der er dog et vækstpotentiale for landdistrikterne, hvis østeuropæerne i stedet valgte at bosætte sig i lokalsamfundet og blive der.

- Vi har et erhvervsliv, der har behov for adgang til stabil og kvalificeret arbejdskraft, og vi kan se på de nuværende ledighedsstatistikker, at det behov kun kommer til at vokse. Samtidig vil det styrke de lokale skolers elev-grundlag, hvis de familier, der kommer i dag, også vælger at bosætte sig permanent. Vi taler altid om, at vi har svært ved at få folk til at bosætte sig i landdistrikterne. Her har vi en gruppe, der er efterspørgsel efter, og som gerne vil bo her, men det kræver, at vi ser potentialet og får dem integreret, siger Tove Urup Madsen.

Gode erfaringer deles
På konferencen vil deltagerne bl.a. blive præsenteret for resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt herboende østeuropæere med det sigte at få et bedre kendskab til deres behov og planer for fremtiden. I undersøgelsen svarer 83 procent eksempelvis, at de ønsker at blive i Danmark.

Lektor og Ph.d. Pia Heike Johansen fra Syddansk Universitet vil fortælle om potentialer ved bosætning og integrering af arbejdsimmigranter fra Østeuropa.

Fra Borris Skole kommer skoleleder Ole Ehmsen Kronborg og fortæller om erfaringerne med børn med østeuropæiske forældre, og Holmsland Sogneforening vil fortælle, hvor de har sat aktivt ind i forhold til sprog og integration.

Konferencen finder sted d. 27. marts 2017 kl. 16.30 -19.00 i Auditoriet på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern. Se invitation for tilmelding.

Fakta
Konferencen er en del af et større projekt, der skal komme med anbefalinger til at fastholde østeuropæerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget har støttet projektet med 371.600 kroner fra Vækstpuljen.