17. marts 2017

Landdistriktsrådet støtter Lem og Højmark

Landdistriktsrådet støtter Lem og Højmark

En dynamikdag, et borgermøde og Running Dinner med ekstranummer er blandt de ideer, som har fået Landdistriktsrådet til at nikke ja til ansøgningen om 35.000 kroner fra initiativgruppen, Dynamik i Lem.

Dynamik i Lem bliver de første modtagere af penge fra Landdistriktspuljen, der er sat i verden for at styrke de mange gode ideer, der spænder tværs over sognegrænser i landsbyerne og landdistrikterne.

- Vi synes rigtig godt om de konkrete arrangementer og de tanker, der ligger bag om at styrke relationerne mellem borgerne indbyrdes og mellem foreningerne i Højmark og Lem. Der er et højt ambitionsniveau, både hvad angår det sociale og de fysiske omgivelser, siger, Pernille Priess Pedersen, formand for Landdistriktsrådet.

Blandt andet skal pengene bruges på at udvide byernes traditionsrige Running Dinner-koncept, hvor borgerne spiser hos hinanden på kryds og tværs, så det appellerer endnu bredere. Under titlen ”Liv og sammenhængskraft i Forkantsdanmark” skal der skabes en dynamikdag, der følges op af et borgermøde. Og så skal ildsjæle fra Vestervig bringe inspiration til byforskønnelse på et særskilt arrangement, hvor andre landsbyer også inviteres.

Puljepenge giver ekstra kræfter
I Lem og Højmark er der glæde over tildelingen:

- Vi tror på, at når vi trækker i samme retning, så falder tingene nemmere for os alle sammen. Pengene fra Landdistriktspuljen skal hjælpe med at muliggøre netop det, siger Ole Poulsen, formand for Dynamik i Lem.

Siden 2013 har Dynamik i Lem fungeret som en tværgående koordinerings-muskel, der samler og puljer alle de gode, lokale kræfter. Det er der blandt meget andet kommet borgermøder, velkomstkomiteer til nye borgere, erhvervsnetværk, byforskønnelse, ungdomsklub og et meget tættere samarbejde ud af.

- Vi vil hinanden her i Lem og Højmark. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de tætte bånd, der knytter os sammen, også er dem, der bærer os ind i fremtiden som et stærkt område. Arne Nielson, guldroeren, har sagt, at teams der ror i samme retning oftest vinder - og det er ikke kun inden for sportens verden, at det gælder, siger Ole Poulsen.

Der er i alt 500.000 kroner i Landdistriktspuljen. Læs mere om puljen og hvordan man søger her: www.rksk.dk/landdistriktspuljen

Fakta
Dynamik i Lem modtager 35.000 kroner fra Landdistriktspuljen.

Billedtekst: Frivillige forskønner Sdr. Lemvej mellem Lem og Højmark. Blandt andet er der plantet tusindvis af blomsterløg.