4. marts 2021

Studiecenter mangedobler udbuddet af videregående uddannelser

Innovest

Mens coronanedlukningen har vist, at man sagtens kan læse via online-studier, har den også understreget behovet for et fagligt og socialt studiemiljø. Det har studerende på de videregående uddannelser nu fået på Studiecenteret i Innovest.

Online-forelæsninger, Zoom- og Teams-møder med studiegruppen. Dét er efterhånden blevet hverdag for de studerende – også på de videregående uddannelser i Danmark.

Mens den studieform for mange studerende er midlertidig og bestemt af coronanedlukningen af samfundet, repræsenterer onlinestudier også en relativ ny mulighed for at blive i Ringkøbing-Skjern Kommune for at tage en videregående uddannelse frem for at rejse mod en at studiebyerne for at læse.

Det er en mulighed som både kommunen og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har arbejdet aktivt hen imod – og en mulighed for en udligning af ubalancerne i Danmark, som statsminister Mette Frederiksen specifikt nævnte i sin nytårstale.

Trods de mange negative konsekvenser af corona-epidemien og den medfølgende nedlukning, har corona paradoksalt nok også tydeliggjort, at man sagtens kan studere og lære uden at sidde fysisk i et klasselokale eller et auditorium.

Derfor kan studerende på videregående uddannelser på f.eks. professionshøjskoler, erhvervsakademier, maskinmesterskoler eller universiteter allerede nu mødes over online forelæsninger på Innovest i Skjern, hvor der pt udbydes hele 36 forskellige online uddannelser.

Studiemiljø

Men fordi et befordrende studiemiljø med mulighed for sparring og socialt samvær for mange er lige så vigtigt som selve muligheden for at tage et online studie, har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd etableret et Studiecenter på Innovest.

Her kan de studerende – foruden forelæsninger og online undervisning - også mødes socialt og i fællesskab skabe hinandens studiemiljø.

- Formålet med Studiecenteret er at udvide udbuddet af videregående uddannelser i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men Studiecenteret skal også skabe et styrket uddannelsesmiljø for videregående uddannelser, så det forhåbentlig kan blive et rigtig godt alternativ til, at vores unge - og andre, der gerne vil tage en videregående uddannelse, er nødt til at flytte mod uddannelsesbyerne, siger formand for Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune Lise Juhl Hansen.

Hun håber, at flere unge med tiden bliver opmærksomme på muligheden af at studere online kombineret med udsigten til et klassisk studiemiljø på Innovest.

I sensommeren fik Studiecenteret det endelige ok og driftsmidler fra Vækstpuljen til Uddannelse frem til 30. juni 2022 med fra Videnudvalget. Centeret slog officielt dørene op i januar, men på grund af corona-situationen vil åbningen dog først blive markeret på et senere tidspunkt.

- Studiecenteret er et gratis tilbud til alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune som studerer på en videregående uddannelse. Her tilbyder vi skrivebordspladser til fordybelse og opgaveskrivning og rum til gruppearbejde med mulighed for at følge online undervisning foruden hjælp til at finde lokale virksomheder til f.eks. praktik og studiejobs, fortæller Hans Jørn Mikkelsen, direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Tæt på erhvervslivet

Netop i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd står en uddannelseskonsulent og en matchmaker klar til at hjælpe de studerende, bl.a. med at skabe kontakten til virksomheder med henblik på praktikpladser eller projektsamarbejder.

Så Studiecenteret handler ikke kun om fredagsbar og en god internetforbindelse:

- Vi ved, at en del af de unge mennesker som forlader Ringkøbing-Skjern Kommune for at studere andre steder, ville ønske, at de kunne blive i kommunen og få deres uddannelse her. Dét kan de nu, i et studiemiljø, der ikke bare tilbyder gode studiefaciliteter og studiekammerater, men som væsentligt nok også tilbyder en tæt og god kontakt til det lokale erhvervsliv, forklarer han, og tilføjer:

- Det langsigtede mål er at skaffe veluddannet arbejdskraft til lokale virksomheder, og der bliver Studiecenteret et win-win tiltag. De studerende får tilbudt et velfungerende studiemiljø, og vores virksomheder får mulighed for at få en tættere kontakt med studerende på videregående uddannelser – folk som en dag kommer ud og skal vælge mellem udfordrende og givtige karrierejobs – og som ligeså godt kan blive hos vores lokale virksomheder, hvis kontakten og kendskabet er skabt.

Ud over den nuværende markedsføringsøkonomuddannelse, som allerede udbydes på Innovest i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest, har Studiecenteret et erklæret mål om at trække flere videregående uddannelser til kommunen.  

Det kan både være uddannelser, som placeres fysisk på Innovest og uddannelser, hvor man samler en lokal gruppe af studerende, som mødes på Studiecenteret og følger en fælles uddannelse online.

Dermed spiller Studiecenteret direkte ind i den målsætning i Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik, der handler om at ’udvikle eftertragtede muligheder for uddannelse i takt med tiden’.

- Med Studiecenteret ønsker vi at give unge det reelle valg, at de kan blive her og uddanne sig, i stedet for at være nødt til at flytte fra kommunen for at få en videregående uddannelse, forklarer Videnudvalgets Lise Juhl Hansen.

Blandt de uddannelser, der allerede kan læses online, nævner Erhvervsrådets Hans Jørn Mikkelsen administrationsbacheloren i offentlig administration og tekniske uddannelser til f.eks. ingeniør. Det er samtidig nogle af de uddannelser, som både virksomheder og offentlige arbejdsgivere efterspørger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

FAKTA:

Det nye studiecenter på Innovest i Skjern har studieplads til alle dem, der går på en videregående uddannelse og ønsker at benytte studiecenteret. Det langsigtede mål er at skaffe veluddannet arbejdskraft til lokale virksomheder.

Målgruppen er studerende, som følger en videregående uddannelse, enten på fuld tid eller deltid.

Det er gratis for den studerende at få adgang til en studiearbejdsplads med bredbånd og faciliteter til streaming og videomøder. For et mindre beløb kan tilkøbes adgang til Innovests kaffe- og frokostordning.

Tilbuddet er primært etableret for studerende, der enten bor eller arbejder (for eksempel praktik- eller projektforløb) i Ringkøbing-Skjern Kommune. En studerende, som har været nødt til at rejse væk og gerne vil tage et semester som online-studie eller blot vil læse til eksamen hjemme i Vestjylland, vil dog også være velkommen.

Mere information på www.studiecenterrs.dk