24. januar 2023

Medvind til grønt erhvervseventyr til 60 mia. kroner i Ringkøbing-Skjern Kommune

•	Jacob Hänel Christensen, Forretningsudviklingsdirektør GreenGo Energy

Jacob Hänel Christensen, forretningsudviklingsdirektør i GreenGo Energy, præsenterede tirsdag planerne om en stor energipark i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Selskabet GreenGo Energy har netop præsenteret planerne om en stor energipark øst for Tarm. Anlægget er et samlet projekt til omkring 60 milliarder kroner, og det giver glæde på borgmesterkontoret i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Jeg er meget begejstret over, at GreenGo Energy ser i vores retning med et så stort og spændende projekt. Vi har som byråd vedtaget en ambitiøs klimaplan for kommunen, vi har pladsen, og vi har den know how, der skal til, så jeg er meget glad for, at GreenGo har set, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at placere et så stort anlæg, siger borgmester Hans Østergaard.

Et enigt byråd har tidligere udpeget Stoustrup-området som egnet til netop placeringen af en energipark. Borgmesteren understreger, at kommunen endnu ikke har modtaget en ansøgning om projektet:

- Vi behandler alle ansøgninger seriøst, men det er klart, at når vi taler om en ansøgning til et projekt af denne størrelse og med dét potentiale – både hvad angår arbejdspladser og udvikling – så går vi selvfølgelig også positive og nysgerrige ind i dialogen. Vi er også klar over at projektet vil give anledning til mange spørgsmål, som skal besvares, og bekymringer, der skal tages alvorligt. Derfor går vi med ind i et samarbejde om udviklingen af projektet, så det tager størst mulig højde for de kvaliteter og værdier, vi har i kommunen. At vi kan være med til at sikre den grønne omstilling i så stor en skala passer godt ind i byrådets vision.

GreenGo Energy har netop offentliggjort planerne om energiparken på et pressemøde på Furniture Station i Tarm. Her blev det fortalt, at den samlede investering i energiparken forventes at blive på omkring 60 milliarder kr., og at projektet forventes at skabe et sted mellem 300 og 500 permanente lokale arbejdspladser. Selve energiparken er baseret på 4GW vedvarende sol- og vindenergi, hvilket betyder en udviklingsportefølje på 4.000 hektar landbaserede sol- og vindprojekter i kommunen. Dertil kommer havvindmøller på 2GW ud for den jyske vestkyst fra GreenGo Energy’s portefølje af havvind-projekter, der primært er ansøgt under åben dør-ordningen.

GreenGo Energy fortalte på pressemødet, at placeringen øst for Tarm dels skyldes områdets muligheder for byggeriet, men at særligt de tekniske muligheder for el-trafikken mod nord, syd, øst og vest grundet Energinets 400 kV transformerstation er afgørende.

- Klimaudviklingen i Danmark er et af tidens helt store emner. Vi har som kommune gået forrest de seneste mange år, nu får vi muligheden for at gå foran igen. Jeg er klar over, at et projekt af denne størrelse skaber usikkerhed og mange spørgsmål, og de skal selvfølgelig besvares. Samtidig åbner projektet for nogle meget interessante muligheder som f.eks. billig fjernvarme til mange af kommunens borgere og CO2-fangst på lokale biogasanlæg som en synergi til Energiparken. Det er også spændende, at projektet har en målsætning om, at arealer til solceller fortsat kan bruges til landbrugsdrift. Vi forventer en øget bosætning og glæder os over de erhvervsmuligheder, der kan opstå som følge af projektet. Her er vertical farming én af de muligheder, der tales meget om, siger Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Når GreenGo Energy sender en formel ansøgning til kommunen, går den almindelige beslutnings- og planproces i gang. Først herefter skal byrådet tage endelig stilling til planerne om energiparken.

Fakta:

GreenGo Energy holder et offentligt informationsmøde om projektet den 7. februar klokken 19.00 i Tarm Idrætscenter.

Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan finder du her