19. januar 2023

Parat-til-start møde om Vellings fremtid

Parat-til-start møde om Vellings fremtid

Det er mindre end ét år siden, at Ringkøbing-Skjern Kommune den 23. marts 2022 holdt opstartsmøde på den nye helhedsplan for Velling.

Siden da har kommunen og engagerede borgere holdt workshops på bl.a. friskolen og højskolen, involveret byens børn og eleverne fra efterskolen, indhentet ideer og arbejdet på at tematisere de indkomne forslag.

Og nu er helhedsplanen politisk godkendt i byrådet og klar til at komme ud og arbejde blandt byens borgere.

Derfor inviterer Ringkøbing-Skjern Kommune nu til Parat-til-start møde på helhedsplanen.

Mødet afholdes onsdag den 8. februar kl. 17.00-20.30 på Fjordvang Efterskole, og alle er meget velkomne. Formålet med mødet er at kickstarte arbejdsgrupperne, så helhedsplanens visioner kan blive realiseret.

- Helhedsplanen tegner omridset af hele byens fremtid, så vi håber meget, at alle vil tage sig tid til at komme og være med. Vellings slogan er ”Vi vil i Velling”, og helhedsplanen konkretiserer Vellings visioner og større indsatser for fremtiden, siger Camilla Riser Myrvig, der er Ringkøbing-Skjern Kommunes projektleder på helhedsplanen for Velling.

- Helhedsplanen er hele landsbyens plan, og opbakningen fra alle grupper af borgere er vigtig, hvis planen skal kunne omsættes fra papir til virkelighed, tilføjer hun.

Inddrager hele byen

Helhedsplanen Velling har undertitlen Flerstrenget fællesskab og består af de strategiske temaer ”mangfoldighed & inklusion”, ”sammenhæng & forskønnelse” og ”Velling & fjorden”.

Desuden består planen af seks overordnede indsatsområder, som arbejdsgrupperne skal tage fat på allerede ved Parat-til-start mødet, nemlig: Bosætning, infrastruktur, byens torv, hovedgaden Velling Kirkeby, naturstier og fjordmiljø. 

Formålet med Parat-til-start-aftenen er derfor også, at deltagerne får mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe – og at de enkelte arbejdsgrupper kommer godt fra start.

FAKTA:

Parat-til-start møde om helhedsplanen for Velling afholdes onsdag den 8. februar kl. 17-20.30 på Fjordvang Efterskole, Velling Kirkeby 48.

 

Program:

Del 1: 17.00 - 19.30: Præsentation af Helhedsplanen og de forskellige arbejdsgrupper.

Del 2: 19.30 - 20.30: Kick-start af arbejdsgrupper, organisering af roller og de første skridt mod realisering. Introduktion til fondsøgning

 

Tilmelding:

Af hensyn til forplejning bedes man inden fredag d. 27. januar tilmelde sig med antal deltagere til planlægger i Ringkøbing-Skjern kommune, Sarah Tonnesen på e-mail: sarah.tonnesen@rksk.dk

Se helhedsplanen for Velling her:

Se invitationen til parat til start-mødet her