29. november 2018

90 års fødselsdag med rollatorer og rygestop-tilbud

90 års fødselsdag med rollatorer og rygestop-tilbud

Der var ingen James med champagne og ikke noget tigerskind at snuble over. Derimod var der kaffe i kopperne og rollatorer linet op langs væggen, da Sundhedscenter Vest i mandags inviterede alle de +90-årige, der bor i eget hjem i Skjern-området, til møde på AktivitetsCenter Skjern.

Formålet med 90-års møderne er at tilbyde alle borgere, der er fyldt 90 og ikke i forvejen er i tæt kontakt med kommunen, information om kommunale og frivillige tilbud.

- Vi holder i forvejen informationsmøder om sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud for alle +65-årige i kommunen, hvor de +90-årige naturligvis også er inviteret med. Men de +90-årige har jo levet så længe, at deres børn er blevet pensionister og er med i gruppen af de +65-årige. Så vi har fornemmet, at de +90-årige ikke i samme grad deltager på de såkaldte Seniormøder, men også gerne vil mødes og tale om de behov og udfordringer, de måske har – og om de tilbud kommunen har til dem, siger Hanne Larsen sundhedsfaglig medarbejder i Sundhedscenter Vest under Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun tilføjer, at noget af det, de ældre giver udtryk for her er, at de på mindre møder bedre kan få spurgt ind til det, de gerne vil høre noget om. Typisk vil de netop gerne vide, hvad de kan eller skal gøre, hvis deres tilstand ændrer sig, og hvor de kan henvende sig.

- Mange giver udtryk for at: ”det går jo godt lige nu, og jeg vil klare mig selv så længe som muligt, men der kan jo hurtigt ske noget…”, forklarer Hanne Larsen.

Ja tak til besøg

Møderne, der afholdes forskellige steder i kommunen i november og begyndelsen af december, er målrettet de +90-årige, der stadig bor i eget hjem, og ikke modtager hjemmehjælp. Dem er der i alt 180 af i Ringkøbing-Skjern Kommune. 11 af dem var mødt op i Skjern i mandags.

Heriblandt 91-årige Krista Larsen, der dagligt går så lange ture fra Mølletorvet, hvor hun bor, og ud i skoven, at gummilaget på hendes rollators hjul næsten er slidt af. Hun kommer i aktivitetscenteret en gang om ugen for at spille kort, men derudover savner hun selskab og slår straks til, da Hanne Larsen nævner, at hun gerne tager på forebyggende hjemmebesøg hos deltagerne i 90-års mødet.

- Jeg har ikke brug for noget fra kommunen, men der kommer ikke så tit nogen og besøger mig, for mine børn bor begge to i Nordjylland, så jeg vil da gerne have besøg, siger hun.

Det vil Tove Bøgelund også gerne. Blandt de pjecer om bl.a. gratis rygestop-tilbud, besøgsven-ordningen, faldulykker, søvn, ”Alkohol og kroppen” og ”nyttige telefonnumre i Ringkøbing-Skjern Kommune” som Hanne Larsen lægger frem på bordet, leder den tidligere brugsuddeler fra Borris efter information om styrketræning og balanceøvelser.

Ligesom mange af de øvrige deltagere i 90-års fødselsdagen ligner hun mere en ledsager end en deltager, der allerede har rundet de 90 år.

 

FAKTA:

90-års møderne afholdes af Sundhedscenter Vest som et ekstra forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle de +90-årige, der bor hjemme og i det daglige klarer sig uden hjælp fra kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling.

Kommunen tilbyder et forebyggende hjemmebesøg i det år man fylder 75 år. Fra det år man fylder 80 år og frem tilbydes man et årligt forebyggende hjemmebesøg. Som supplement til disse hjemmebesøg afholdes Seniormøder hvert år i uge 10 for borgere på 65 år og derover.