22. november 2022

1. december træder den nye affaldsordning i kraft

1. december træder den nye affaldsordning i kraft

Når kalenderlyset tændes første gang, er det også første dag, hvor borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skal bryde forseglingen til den nye affaldsbeholder.

- Vi glæder os meget til at komme i gang. Affaldssortering er et varmt emne blandt borgerne, og vi oplever stort engagement i, hvordan og hvorfor vi gør tingene, som vi gør – derfor glæder vi også til, at den nye henteordning nu træder i kraft, siger Mette Dahl Vestergaard, kommunikationsmedarbejder i Genbrug.

Den nye beholder er delt i to. I den ene side skal der papir og pap i mindre stykker, så de ikke sætter sig fast, når beholderen tømmes. I den anden side skal der metal, kartoner og plast, der skal være skrabet rent – altså ikke vasket rent. Og intet af det skal i poser men lægges løst i beholderen.

Den nye beholder tømmes hver tredje uge. Vil man vide, hvilken dag den tømmes, kan oplysningerne efter den 1. december findes på den gratis app Affaldsportal eller på kommunens hjemmeside.

- Der kan godt være nogle adresser, der ikke har modtaget deres nye beholder den 1. december. Vi bor i Danmarks geografisk største kommune, så derfor kan det være nødvendigt lige at væbne sig med tålmodighed. Indtil man får den nye beholder leveret, sorterer man bare, som man har gjort hidtil – også selvom vi når ind i december, før man har fået sin nye beholder, siger Mette Dahl Vestergaard.

Genbrugspladserne

Mange borgere spørger, hvad der skal ske med genbrugspladserne, når mere affald bliver hentet hjemme hos borgerne. Svaret er i første omgang, at der ikke skal ske noget. Erhvervslivet har stadig brug for genbrugspladserne, lige som borgerne stadig får brug for at komme på genbrugspladserne med større elementer affald, som ikke passer i en beholder hjemme i indkørslen.

- Vi vil bruge den næste tid på at se, hvordan borgerne bruger genbrugspladserne, efter vi får den nye henteordning. Hvis der bliver brug for at ændre pladserne, vil vi gøre det på et oplyst grundlag, så vi er sikre på, at både private og erhvervslivet kan få de bedste muligheder for at affaldssortere, så det giver mening, siger Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Affaldsordningen, som nu er rullet ud i Ringkøbing-Skjern Kommune, er et led i den aftale, Regeringen indgik sammen med en række partier i 2020. Det er altså nationalt besluttet, at alle skal sortere i ti fraktioner, som det hedder, mens det lokalt er politisk besluttet, at borgerne her højst skal have to affaldsbeholdere plus en miljøkasse hjemme hos sig selv. Derfor er ordningen heller ikke en ”fritvalgs-” eller ”tilvalgs-ordning”. De ekstra tiltag betyder en ekstra regning for borgerne, men der er en forklaring:

- Det er naturligvis ikke rart med en gebyrstigning i en tid med inflation og generelt stigende priser. Affaldsområdet er betalt af gebyrer, og der må ikke være nogen fortjeneste på området. Ordningen koster det, som borgerne betaler – ikke mere og ikke mindre. Det er altså ikke noget, vi tjener penge på, siger Mette Dahl Vestergaard.

Sådan sorterer du

Den nye beholder er delt i to, som vi også kender det fra beholderen til mad- og restaffald.

I den nye skal der pap og papir i den denne side - også aviser. Pap skal være i stykker, der let falder ud, når skraldemændene tømmer beholderen i skraldevognen – altså skal en større kasse lige klippes eller skæres i mindre stykker, så pappet ikke sætter sig fast i beholderen.

I den anden side skal der kartoner, metal og plast. Det er især her, borgere har mange spørgsmål. Der er derfor her nogle rettesnore:

  • Tingene skal ligge løst i beholderen – de skal altså ikke i en pose.
  • Mademballage skal skrabes rent. Det skal med andre ord ikke vaskes rent, for så går miljøfordelen tabt.
  • Der må komme både blød og hård plast i beholderen.

Nogen undrer sig over, at de længe har sorteret eksempelvis plast og dåser hver for sig – og at de nu skal i samme beholder. Men det ér rigtigt: De skal i samme beholder som mad- og drikkekartoner:

- Når vi får affaldet ind, presser vi det sammen og sender det til anlæg, der er udviklede til netop at sortere de elementer fra hinanden, så selvom den del nok for mange vil kræve lidt tilvænning, så er den altså god nok. Det skal i samme beholder – skrabet rent og ikke i en pose, fortæller Mette Dahl Vestergaard.

Populære miljøkasser

Den 1. december må man også tage de nye miljøkasser i brug. De er til farligt affald som spraydåser, maling-rester, batterier og andet.

- Når man gerne vil have den tømt, stiller man den blot oven på en af de andre beholdere, så vil skraldemændene tømme den, næste gang de tømmer en af de andre beholdere, siger Mette Dahl Vestergaard.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at borgerne især har glædet sig til at tage miljøkasserne i brug. Kasserne er derfor blevet så hurtigt fyldte og sat til tømning, at skraldemændene ikke har haft plads til de mange kasser på én gang. Det giver naturligvis frustrationer hos både borgere og skraldemænd, som gerne vil give den bedste service – Mette Dahl Vestergaard kommer derfor med en opfordring:

- I begyndelsen gælder det om at være lidt tålmodig omkring tømning af miljøkasserne. Måske man her i begyndelsen bliver nødt til at sætte den ud til tømning flere gange, før skraldemændene har plads – men vi lover, at de tager den med, straks de har plads. Indtil det sker, er man selvfølgelig velkommen til at benytte genbrugspladserne og miljøstationerne, som man har gjort ind til nu, siger hun.

 

Fakta:

  • Der bliver uddelt 35.000 affaldsbeholdere til pap/papir og kartoner/plast/metal til private boliger og feriehuse
  • Der er uddelt knapt 33.000 miljøkasser til feriehuse og private boliger
  • På app’en Affaldsportal kan man se tømmedage og ændringer på ens egen adresse. Efter den 1. december kan du også se tømmedage for den nye beholder
  • Hvis man ikke har modtaget den nye beholder til jul, kan man kontakte Team Dagrenovation på mail: affald-genbrug@rksk.dk eller på telefon: 9974 1014.
  • Se mere på www.rksk.dk/henteordning