28. november 2022

Kommunen indgår nye klimapartnerskabsaftaler

Foto: Jacob Gosch, VisitVesterhavet

På sit seneste møde midt i november godkendte Ringkøbing-Skjern Byråd en klimapartnerskabsaftale med landets største turismedestination, Destination Vesterhavet.

Og efter, at både Teknik- og Miljøudvalget og kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg i den forløbne uge har behandlet endnu en klimapartnerskabsaftale, vil der også på årets sidste byrådsmøde den 13. december ligge en aftale med Ringkøbing Fjord Handelsråd klar til byrådets drøftelse.

Klimapartnerskabsaftalerne kommer i kølvandet på en lignende aftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og landboforeningen Vestjysk, der blev indgået i oktober.

- Partnerskabsaftalerne afspejler, at vi alle skal byde ind, for at vi i fællesskab kan reducere vores klimapåvirkning markant. Landbruget såvel som turismeindustrien og handelserhvervet er væsentlige medspillere i kommunens ambitiøse klimaplan frem mod 2050, siger formand for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget, Søren Elbæk og tilføjer:

- De nye partnerskabsaftaler med hhv. Destination Vesterhavet og Ringkøbing Fjord Handelsråd skal sikre, at hele kommunen løfter i flok i forhold til det helt åbenlyse tunge slæb, det er at komme i mål med vores klimaambitioner.

Søren Elbæk peger på, at partnerskaberne er frivillige, men gensidigt forpligtende samarbejder om en fælles vision og et delt mål, som ingen af partnerne kunne opnå alene – og at de bygger på indbyrdes tillid, en fælles indsats og en gensidig interesse.

- Som repræsentant for handelslivet anerkender vi, at detailhandlen også har et medansvar i den grønne omstilling, og det medansvar er vi klar til at påtage os bl.a. ved at synliggøre kundernes efterspørgsel efter bæredygtige produkter, ved at igangsætte kompetenceudvikling med fokus på bæredygtighed og ved at arbejde med grøn vidensdeling og ressourceoptimering, siger Jacob Muldkjær, direktør for Ringkøbing Fjord Handelsråd.

Samtidig siger Peer H. Kristensen, direktør i Destination Vesterhavet, at turismeindustrien allerede tager et ansvar ved bl.a. at arbejde på at få etableret en bæredygtighedscertificering af feriehuse, ligesom der er et stort fokus på affaldssortering og reduktion af ressourceforbruget på bl.a. el, vand og varme.

- Som Danmarks største turismedestination med 8,2 millioner overnattende sidste år gør det en forskel, at vi forpligter os på den grønne omstilling. Vi ejer ikke turistvirksomhederne og kan ikke bestemme noget, men vi kan skubbe på den grønne dagsorden – og dét gør vi, forklarer Peer H. Kristensen.

- Og heldigvis er det ikke en mur, vi står og skubber på. Alle vil den grønne omstilling, tilføjer han.

Første punkt i klimapartnerskabsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune er da også, at Destination Vesterhavet vil arbejde på at blive certificeret som Green Tourism Organisation – eller grøn destination - allerede i 2023.

Ambitiøse målsætninger

Den grønne erhvervsorganisation Green Power Denmark udnævnte ved årsskiftet 2021-22 Ringkøbing-Skjern Kommune til Danmarks Klimakommune nr. 1, og Byrådet har da også forpligtet sig på en klimaplan, der sigter efter klimaneutralitet og -robusthed i 2050.

I kommunens klimaplan er der desuden fastsat mål for udledning og klimarobusthed, der skal sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2024, reducerer sin samlede CO2-udledning med 70 procent i 2030 og bliver fossilfri i 2040 – foruden altså klimaneutral i 2050.

Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan blev godkendt på byrådsmødet i september 2022. 

 

FAKTA:

Ringkøbing Fjord Handelsråd repræsenterer 6 handelsforeninger og mere end 450 medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Destination Vesterhavet dækker Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner og er Danmarks største turismedestination med 8,2 mio. overnattende gæster i 2021.