10. november 2020

Landdistriktspenge til fælles mødested og grøn turisme

Fisker Bent Ole Søndergaard v Skjern Å, foto Merete Jensen

Når landsbyklyngen Friskvind fremover skal samle mange mennesker, kan det f.eks. foregå midt i naturen – eller midt på hovedgaden i én af de fem landsbyer i klyngesamarbejdet.

Friskvind, der består af Lem, Højmark, Velling, Stauning og Dejbjerg, har nemlig fået tilsagn om yderligere 100.000 kr. til at bygge et multifunktionelt og mobilt mødested, der kan flyttes fra sted til sted i klyngeområdet og bruges til events i naturen – sommer og vinter.

Mødestedet skal nemt kunne opstilles på forskellige naturskønne steder i klyngen, og skal ifølge klyngens ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktsråd kunne bruges i forbindelse med events, gåture, friluftsliv, yoga-kurser, meditation og andre begivenheder.

Gennem smart design og innovation er det planen at udvikle et flerfunktionelt mødested, som er natur- og miljøvenlig og som vil blive bygget af genanvendelige byggematerialer. Ansøgerne bag det rullende mødested sigter efter at blive Danmarks første landsbyklynge, som får bygget et såkaldt RM - et rullende mødested.

På en række borgermøder og workshops, der bl.a. blev afholdt i et lånt mobilt mødested, har Friskvind formidlet projektet – og modtaget inputs og gode udviklingsideer fra borgerne. Alt sammen med henblik på - i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, DGI Vestjylland samt lokale skoler, foreninger og borgergrupper - at synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i klyngens naturområder.

Projektet fik allerede sidste år 43.200 kr. fra Landdistriktspuljen til konsulentbistand i forbindelse med projektudvikling og fundraising til mødestedet, der forventes at stå klar til fællesskaber i naturen i løbet af 2021. Herudover fik projektet sidste år 200.000 kr. fra Realdania til idéudviklingsfasen, og nu løber der så yderligere 100.000 kr. fra Landdistriktspuljen ind på projektets konto.

- I Landdistriktsrådet er vores fornemmeste opgave at støtte op om de gode ideer og initiativer, der florerer i landsbysamfundene i kommunen, og Friskvinds rullende mødested har et potentiale og en rækkevidde som gør, at vi meget gerne ville støtte virkeliggørelsen af projektet, siger Torben Hjøllund Mortensen, formand for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han tilføjer:

- Det særligt gode ved projektet med det rullende mødested er, at der er tale om et samarbejde, der kan bringe sognene endnu tættere sammen i fremtiden. Desuden er det forfriskende nytænkning, at kunne flytte mødestedet lige derhen, hvor der er behov for det. Det giver helt nye muligheder, særligt her i Naturens Rige, hvor vi har så mange smukke og inspirerende steder at mødes.

Grøn turisme ved åen

På Landdistriktsrådets seneste møde den 4. november blev der også bevilliget 35.000 kr. til det socialøkonomiske turismeprojekt StayGreen i Borris.

Bag ansøgningen står Erhvervsskolen Vestjylland, Laksens Hus samt Borris Rådet, Borris Sogneforening og Borris Fiskeriforening.

Visionen bag projektet, der lover at involvere landsbyens borgere fra start, er ifølge ansøgningen til Landdistriktsrådet at skabe bæredygtig turisme i Borris-området i et projekt ’baseret på naturturisme, med overnatningsmuligheder, naturoplevelser og aktiviteter for lystfiskere, naturturister og alle andre mulige interessenter som ønsker oplevelser i pagt med naturen, og med respekt for miljøet’ som der står i ansøgningen.

Ud over at sætte naturen i centrum har projektholderne også en idé om lokale råvarer i gourmet-oplevelser, dansk hygge og kulturhistorien om livet langs åen, ligesom Borris-området tænkes som en indgang til en kommende naturnationalpark på Borris Hede og i Skjern Enge.

Til dét har StayGreen-projektet foreløbigt fået tilsagn om 35.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Herudover råder folkene bag projektet over 40.000 kr. i egne midler, penge der nu vil gå til en forundersøgelse, der skal bane vej for fundraising og udarbejdelsen af en egentlig projektbeskrivelse.

- Vi har et stort potentiale for indlandsturisme her i kommunen – et potentiale, som vi i Landdistriktsrådet meget gerne vil hjælpe til med at udfolde og udvikle. Indlandsturisme giver nogle nye spændende forretningsmuligheder for små virksomheder og samtidig et bedre og mere varieret tilbud for de mange gæster, der hvert år besøger vores kommune, fortæller formand Torben Hjøllund Mortensen.

Han minder om, at næste frist for ansøgninger til Landdistriktspuljen er den 21. januar 2021.

På kommunens hjemmeside kan man læse referatet af Landdistriktsrådets møde:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/landdistriktsraadet/dag-ref-landdistriktsraadet?AgendaID=3043