28. november 2019

Lidt dyrere at tage på Flextur fra januar

Foto: Midttrafik, der har givet tilladelse til, at vi bruger billedet/Merete

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedtog på et møde i oktober at hæve borgernes egenbetaling til Flextur-ordningen fra 4 kr. pr kørt kilometer til 7 kr. pr kilometer. Samtidig blev minimumsbetalingen pr tur hævet fra 30 kr. til 35 kr.

Prisændringerne træder i kraft ved årsskiftet og kommer, fordi ordningen er blevet så populær, at den så at sige risikerer at sejre sig selv ihjel med det nuværende prisniveau.

- Vi kan se af statistikken, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en betalingsandel på mellem 30 og 200 kr. på otte ud af ti ture med Flextaxi, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand John G. Christensen og tilføjer, at ordningen ganske enkelt er blevet for omkostningstung for kommunen.

Han peger på, at kommunen tjener mellem 1 og 100 kr. på 6 procent af turene, mens der modsat hænges mindst 200 kommunale kr. i halen af godt 12 procent af turene.

Forud for beslutningen om at hæve prisen er gået et grundigt forarbejde, hvor administrationen har samlet statistik over samtlige 1.642 ture, der er kørt med Flextur i marts måned i år.

- Tallene viser, at over halvdelen af turene er relativt korte. Fortsætter det billede, vil prisen for at blive kørt til lægehuset, frisøren eller apoteket blot stige fra en minimumsegenbetaling på 30 kr. til en egenbetaling på det nye minimumsbeløb på 35 kr., forklarer John G. Christensen og tilføjer:

- Vi har ingen nævneværdig offentlig trafik i weekenderne og om aftenen, så selvfølgelig er vi nødt til at tilbyde et alternativ, og her er Flextur en både fleksibel og stabil ordning, der kan bruges af alle. Men eftersom kommunen betaler differencen mellem egenbetalingen og turens reelle pris, kan vi samtidig se, at kommunen - uden at forringe ordningen væsentligt for langt størstedelen af brugerne - kan spare 240.000 kr. om året på at hæve prisen lidt.

 

FAKTA:

I Norddjurs Kommune hævede man pr 1. januar 2019 prisen for Flexture fra 4 til 7 kr. pr. km., hvilket ventes at give kommunen en besparelse på 0,7 mio. kr. i år, fordi antallet af ture er faldet, ligesom længden af turene er reduceret. Et tilsvarende beløb forventes sparet på ordningen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis antallet af ture og længden af de enkelte ture reduceres i samme grad som i Norddjurs Kommune.

Læs referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde her: