19. november 2021

Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om Sundhedsstyrelsens opfordring: Bliv nu vaccineret mod influenza

colourbox

Den 1. oktober startede det gratis tilbud om influenzavaccination til danskere i særlig risiko. Der er dog stadig lang vej til Sundhedsstyrelsens mål om, at 95 procent af denne gruppe borgere er vaccineret – også i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Feber og smerter i muskler og led er symptomer, som de fleste af os forbinder med influenza. Men influenza kan også give mere alvorlige sygdomsforløb, og derfor tilbydes de personer, der er i særlig risiko, en gratis influenzavaccination.

Fra 1. oktober har man kunnet få den gratis vaccination mod influenza, hvis man er over 65 år, har visse kroniske sygdomme, er gravid i 2. eller 3. trimester eller på anden vis er i særlig risiko. Sundhedsstyrelsens anbefaling er også, at børn mellem 2-6 år bliver vaccineret mod influenza med næsespray hos lægen.

Styrelsens mål er at nå en dækning på 95 procent i år – bl.a. fordi Covid-19 også i år vil give travlhed i sundhedsvæsenet:

”Vi er på vej ind i en vinter, hvor vi er meget bekymrede for, at mange bliver syge og også alvorligt syge af de infektioner, der er i omløb. Vaccination mod influenza bidrager til at forebygge alvorlig sygdom hos sårbare personer, og hvis færre bliver alvorligt syge, kan vi også aflaste vores sundhedsvæsen i en tid, hvor det oplever et stort pres. Derfor opfordrer vi dem, der endnu ikke har fået deres vaccination mod influenza, til at få det gjort, før influenzasæsonen tager fart.”

Sådan siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i en skrivelse, som styrelsen har rundsendt til landets 98 kommuner med en appel om, at man også lokalt gør en ihærdig indsats for at få informeret borgerne om det gratis vaccinationstilbud.

For få takker ja

Siden 1. oktober har flere end 1,2 mio. danskere været forbi deres praktiserende læge eller på apoteket for at få en influenza-vaccination, men ifølge Sundhedsstyrelsen er der stadig mange i målgruppen, som endnu ikke er blevet vaccineret. Det gælder især for yngre personer med kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester og børn i alderen 2-6 år.

Og Ringkøbing-Skjern Kommune er ingen undtagelse. Her havde 86,4 procent af plejehjemsbeboerne godt nok pr. 10. november fået et influenza-stik, men for gruppen af gravide er det kun knap hver femte (18,79 procent), der har sagt ja tak til en influenza-vaccination.

For borgere mellem 7 og 74 år og under 2 år i ’særlig risiko’ er det også kun knap hver femte (18,53 procent), der har taget imod den gratis influenzavaccine.

Små børn er store smittespredere

Immunforsvaret svækkes naturligt med alderen, og derfor er det ofte folk over 65 år, der oplever komplikationer forbundet med influenza. Men også danskere, der lever med en kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester og personer med svær overvægt kan opleve alvorlige sygdomsforløb.

For at sikre, at sårbare borgere er bedst muligt beskyttet inden vinteren for alvor rammer, opfordrer kommunens Sundhed &Omsorg-afdeling derfor til, at alle, der er omfattet af det gratis tilbud, bliver vaccineret. Og man kan sagtens blive vaccineret mod COVID-19 og influenza samtidig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at børn på 2-6 år bliver vaccineret mod influenza. Anbefalingen udspringer af et ønske om at beskytte børnene selv og deres familier mod influenza, herunder helt små søskende og sårbare slægtninge. Børn bidrager i høj grad til at sprede influenzasmitten i samfundet, og mange vaccinerede børn kan således bidrage til at inddæmme smitten og dermed beskytte sårbare borgere mod alvorlig sygdom og indlæggelse.

 

På landsplan er andelen af influenza-vaccinerede pr 10. november opgjort således:

 1. Plejehjemsbeboere (alle aldre) 82%

2. Personer 82+ år 74%

3. Personer 65-81 år 72%

4. Gravide 2.+3. trimester 30%

5. Sundheds- og plejepersonale 23%

6+7.Personer 7-64 år og <2 år særlig risiko 19%

8. Børn 2-6 år 17%

 

Følgende grupper anbefales en influenzavaccination:

Alle personer, der er fyldt 65 år

Personer, der lever med kroniske sygdomme som:

Kronisk lungesygdom

  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

•                           Gravide i 2. og 3. trimester

•                           Børn på 2-6 år (OBS! Vaccinationen gives som næsespray)

•                           Personer med svær overvægt med BMI > 35

•                           Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

•                           Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza

•                           Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 

Find mere information om influenzavaccinationen og målgrupperne på www.sst.dk/influenza