27. oktober 2020

Efterårsvejret giver vand på vejene

Vejen v Stauning

Vær opmærksom på vand på vejene - og kør efter forholdene. Sådan lyder rådet fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej- og Parkafdeling, der pt bruger tid på at rense grøfter – også for vores henkastede affald.

Efterårs- og vintervejret byder sædvanligvis på store mængder regn som på udsatte steder lægger sig på vejbanen og medfører risiko for aquaplaning.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder de kontinuerligt på at afhjælpe afvandingsproblemer, men det kan i perioder med meget nedbør være svært at følge med, og derfor lyder opfordringen til trafikanterne, at man skal være opmærksom, og at man - som altid - skal sørge for at afpasse farten til forholdene.

I byerne opfordrer Vej og Park ligeledes grundejere til at være med til at afhjælpe problemet med vandpytter ved fortovskanterne ved at sørge for at fjerne nedfaldne blade fra afvandingsristene ud for ens matrikel. Vej og Park tømmer rendestensbrøndene efter behov, men de udfører ikke kontrol af, om rendestenene er dækket af blade; det forventes grundejerne at sørge for.

Affald i grøfterne

På landet pisker Vej og Park grøfterne op, fordi det er en effektiv måde at få oprenset mange kilometer grøfter, så vandet kan løbe fra vejen og i grøften.

Når grøfterne piskes op bliver det tydeligt, at der ligger en del henkastet affald i grøfterne, hvilket piskes med op og derfor bliver synligt om efteråret.

- Det er ikke muligt at opsamle alt affald, inden vi pisker, for det meste er dækket af græs og mudder. Når vi har pisket grøfterne op, opsamler vi affald på en del af de strækninger der piskes, men vi kan ikke nå alle steder, siger Mikkel Østergaard, teamleder i Vej og Park.

Han peger på, at affaldskulturen i Danmark er ’udfordret’ og opfordrer til, at man samler det op, hvis man opdager, at der ligger affald i grøften eller langs vejene.

- Tag det med til den nærmeste container, så det ikke ligger og flyder i naturen og eventuelt bliver spist af dyrene, siger han.

Han tilføjer, at det nemmeste selvfølgelig ville være, hvis folk helt undlod at smide affald i grøfterne og langs vejene.

Afvanding på privat grund

Ligesom grøfterne renses, bliver rabatterne langs vejene klippet og skrællet hen over året for at sikre afledning af vand fra vejene. Her vejes trafiksikkerheden højest, men hensyntagen til biodiversiteten indgår selvfølgelig også i overvejelserne, når Vej og Park-medarbejderne kører ud med de helt store sakse og knive på traktorerne.

Ud over kommunens oprensning af grøfterne og trimning af rabatterne er afledningen af vand fra vejen også afhængig af, at private lodejere får oprenset de grøfter og dræn, der løber på deres grund.

Oplever man som borger, at der igennem længere tid er vand på vejen langs de kommunale veje, kan man give et praj på netop ”Giv et praj”-funktionen på mobilapp’en ”borger tip” eller på kommunens hjemmeside https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/giv-et-praj-anmeld-problemer