10. oktober 2022

Fire ud af fem vil gerne arbejde frivilligt

Colourbox

Langt de fleste af os vil gerne arbejde frivilligt, hvis vi bliver spurgt.

Hører du selv til dem, der synes, det er noget så hyggeligt at få besøg? Måske bare et par timer til en kop kaffe og en snak, til et brætspil, en gåtur eller lette, praktiske gøremål i fællesskab.

Så er der en ret stor sandsynlighed for, at du også kunne blive den perfekte besøgsven for en nabo eller en anden borger, der savner, at nogen banker på døren ind imellem.

- Vi har mange stabile og engagerede frivillige kræfter i Ringkøbing-Skjern Kommune, men foreningslivet oplever desværre stadig udfordringer med at rekruttere nye frivillige oven på corona-nedlukningen, fortæller Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på kommunens frivillige besøgsvennetjeneste som et konkret eksempel på en indsats, der mangler frivillige.

- Mange er måske ikke klar over, at en besøgsven kan være alt fra at handle sammen med nogen, til at spise med nogen, til at motionere sammen, til at spille spil sammen. Der er altså noget for enhver, hvis man finder det rigtige match mellem besøgsven og besøgsmodtager, forklarer Emil Sloth Sig.

Er du interesseret i at blive besøgsven, så kan du læse mere på siden her

Borgerpanelundersøgelse

At foreningslivet mangler frivillige oven på corona-nedlukningen bekræftes af den borgerpanelundersøgelse om frivillighed, som kommunens Analyse- og Effekt-kontor netop har foretaget. 

Undersøgelsen viser bl.a. at:

56 procent af kommunens borgere har lavet frivilligt arbejde det seneste år. Tallet var 55 procent sidste år og 60 procent før corona-nedlukningen.
40 procent af kommunens frivillige, er frivillige på det sociale område, der dermed er det største frivillige område i kommunen. I 2021 var tallet 29 procent og i 2020 23 procent. Undersøgelsen konkluderer ikke, om de frivillige bruger flere eller færre timer på deres frivillige indsats.
79 procent er ’ikke afvisende’ over for at blive frivillige, hvis de blev spurgt.

Borgerpanelundersøgelsen viser altså, at der er et stort potentiale for at rekruttere nye frivillige.

- Det er interessant, at fire ud af fem af dem, som ikke pt arbejder frivilligt er åbne for at blive frivillige. Det betyder, at der går ca. 16.000 borgere over 18 år rundt i kommunen, som gerne vil være frivillige, siger Emil Sloth Sig og tilføjer:

- Vi kan samtidig se, at de 79 procent svarer, at de gerne vil være frivillige, hvis det er en sag de brænder for, hvis der er et godt socialt fællesskab, eller hvis de bliver personligt opfordret.

Helt konkret viser borgerpanelundersøgelsen, at halvdelen af dem, som ikke er frivillige, svarer, at de ville blive frivillige, hvis det var en sag de brændte for. Godt en fjerdedel (27 procent) ville overveje det, hvis det gav socialt netværk, og lidt færre (22 procent) ville overveje det, hvis de blev personligt opfordret.

Kun en femtedel (21 procent) siger klart nej tak til at arbejde frivilligt.

Undersøgelsen viser desuden, at godt halvdelen (55 procent) af de borgere, der gør en frivillig indsats i sportshallen, i bestyrelsesarbejde, som besøgsven eller på andre områder, er blevet frivillige, fordi de blev personligt opfordret til det. 49 procent angiver, at de er frivillige, fordi de ønskede at gøre en forskel og 46 procent fordi de ville indgå i et fællesskab. (Det var muligt at vælge flere årsager).

I Ringkøbing-Skjern Kommune er FrivilligVest center for de frivillige foreninger og organisationer. Her kan foreninger f.eks. opslå ledige frivilligjobs i portalen Frivilligjob.dk, som hver femte (21 procent) af de adspurgte i kommunens borgerpanelundersøgelse kender til – i øvrigt en markant stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 11 procent.

39 procent af borgerne har ifølge borgerpanelundersøgelsen hørt om FrivilligVest. Det er et fald fra 47 procent året før. Samtidig siger hele ni ud af ti (91 procent), at de er tilfredse med den hjælp de har fået fra FrivilligVest.

Her kan du læse hele borgerpanelundersøgelsen.

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel består af ca. 2.000 borgere på 18 år eller derover, som, fordelt på køn, alder og geografi, udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere.