8. oktober 2020

Lige ved og næsten for kommunens europæiske miljøpris-ambitioner

borgmester og kommunaldirektør præsenterer Ringkøbing-Skjern for dommerkomiteen.

Stemningen var spændt og både Dannebrog og EU-flaget lå klar til fejringen. Men da EU kommisæren for Miljø, Hav og Fiskeri, Virginijus Sinkevičius torsdag eftermiddag udnævnte de to fælles vindere af den europæiske miljøpris EGLA var det ikke Ringkøbing-Skjern Kommune, der blev nævnt.

Miljøprisen for 2021 gik derimod til bulgarske Gabrovo og finske Lappeenranta.

Efter ugers forberedelse – og som en foreløbig kulmination på års arbejde med den grønne omstilling i kommunen, var Ringkøbing-Skjern Kommunes plads blandt de fem finalister dog en lille sejr i sig selv, påpeger borgmester Hans Østergaard:

- Vi havde selvfølgelig håbet på en førsteplads, og rigtig mange ting indikerede da også, at vi var blandt favoritterne i finalen. Men når det er sagt, så er jeg da stolt over, at vi overhovedet nåede frem til finalen som én af bare fem kommuner i EU, siger Hans Østergaard.

Han peger på, at finalepladsen i sig selv giver adgang til et EU-netværk af kommuner, der arbejder for en grønnere fremtid. Her vil Ringkøbing-Skjern Kommune i fremtiden erfaringsudveksle omkring tiltag til f.eks. produktion af og omstilling til vedvarende energi, genindvinding af overskudsvarme og reduktion af CO2-udledning.

- Finalepladsen ser jeg som et blåstempel af den store energi og indsats, vi i Ringkøbing-Skjern Kommune har lagt og fortsat vil lægge i at omstille industri, landbrugsproduktion og vores hverdagsliv til en grønnere og mere klimavenlig og bæredygtig fremtid. Uanset, at vi ikke kommer til at gøre det med EGLA-logoet, vil vi selvfølgelig arbejde videre med den grønne omstilling – og vi vil række ud til de øvrige finalister og andre interesserede og bruge netværket af grønne aktører til erfaringsudveksling, så vi får formidlet vores erfaringer og lærer af deres erfaringer, forklarer Hans Østergaard.

Han peger på, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i forbindelse med konstitueringen efter kommunesammenlægningen i 2007 vedtog en meget ambitiøs energistrategi om, at kommunen skulle være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 – et mål, kommunen når i 2023.

- Vi har bestemt noget at være stolte af i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi er med helt fremme i førerfeltet i EU, når det handler om grøn omstilling, og vi har nogle meget ambitiøse målsætninger, der også inkluderer, at vi vil være 100 procent fossilfri i 2040 – 10 år før regeringens målsætning for hele Danmark. De ambitioner afspejles naturligvis i vores præsentation, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren peger på, at kommunens energipolitik for 2019-2023 har indsatsområder som effektiv udnyttelse af energi, ren el til opvarmning og industri, lagring og smart energiforbrug, grøn transport, effektiv biomasseanvendelse foruden planerne om et energilaboratorium, der bl.a. skal bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner, forskning, produktionsvirksomheder og forbrugere.

EU’s miljøpris EGLA uddeles årligt for at belønne de kommuner, der gør en særlig indsats for at øge borgernes miljøbevidsthed og for at inspirere andre byer og kommuner til at tage flere miljørigtige initiativer.

Med prisen følger 75.000 Euro – eller godt 560.000 kr., som bl.a. skal bruges på afholdelse af events på europæisk, nationalt og lokalt plan. Derudover vinder man retten til at bruge Green Leaf-certifikatet.

FAKTA:

Den europæiske Green Leaf-pris uddeles hvert år til en by eller en kommune med 20.000-100.000 indbyggere.

Green Leaf-ansøgningen, der er skrevet på engelsk, rummer følgende seks emner inden for den grønne dagsorden, indsamlet på tværs af kommunens afdelinger:
                            

  • Climate Change and Energy Performance (klimaforandringer og energieffektivitet)
  • Sustainable Urban Mobility (bæredygtig urban mobilitet)
  • Nature, Biodiversity and sustainable Land Use (natur, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af jorden)
  • Air Quality and Noise (luftkvalitet og støjforurening)
  • Waste and Circular Economy (affald og cirkulær økonomi)
  • Water (vand)
  •  

Læs Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning her: https://www.rksk.dk/Files/Files/Nyheder/December2019/RKSK%20Application%20EGLA.pdf

Og læs mere om kommunens energipolitik m.m. her: https://energi2020.rksk.dk/om-os