14. oktober 2021

Kommunen i åbent brev til Christiansborg: Bevar og udvid Bredbåndspuljen

Foto: Merete Jensen

I et åbent brev stilet til finansminister Nicolai Wammen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen appellerer Ringkøbing-Skjern Kommune til, at Bredbåndspuljen bevares – og udvides. ”Der er brug for puljen, hvis vi skal sikre et Danmark i digital balance”, står der bl.a. i brevet.

Bredbåndspuljen bør udvides – ikke afskaffes.

Dét er kort og godt beskeden til Christiansborg i det åbne brev, Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard på vegne af hele byrådet i dag sender til Christiansborg.

Brevet, der er stilet til finansminister Nicolai Wammen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, kommer i kølvandet på regeringens finanslovsforslag, hvor der ikke er afsat penge til forlængelse af den statslige Bredbåndspulje.

Puljen blev oprettet i 2016, og siden har 21.000 familier, virksomheder og sommerhusejere modtaget støtte til at få hurtigt bredbånd – heraf 967 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rigtig mange små og mellemstore virksomheder, iværksættere og husstande halter dog stadig bagud, fordi de ikke har adgang til hurtigt og stabilt bredbånd – og dermed ikke er en del af det digitale Danmark.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der stadigvæk 1.471 adresser med så dårlig dækning, at de er berettigede til at søge puljen. Samme billede tegner sig i mange andre kommuner, står der i det åbne brev til de ansvarlige ministre.

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd får det da også negative konsekvenser for fleksibelt arbejdsliv, ny bosætning på landet og erhvervsliv i hele Danmark, hvis Bredbåndspuljen sløjfes.

Husk landdistrikterne

Brevet minder om, Folketingets vision om, at alle boliger og virksomheder allerede i 2020 skulle kunne modtage bredbåndshastigheder på 100/30 Mbit/s - noget, der stadig kun gælder for 84 procent af virksomhederne og husstandene i landzonerne.

”Vi skal huske landområderne. Da der er langt mellem husstandende, er det desværre ikke økonomisk attraktivt for markedets aktører, at sikre bredbånd i landområderne. Bredbåndspuljen er lige nu den eneste løsning”, argumenteres der i brevet, som fortsætter:

”Bredbåndspuljen bør derfor ikke sløjfes, men derimod indeholde flere økonomiske midler. Der er brug for puljen, hvis vi skal sikre et Danmark i digital balance, hvor alle familier har adgang til hurtigt bredbånd, og hvor de mange virksomheder i vores landområder kan udnytte deres fulde potentiale.”

Se det åbne brev her