7. oktober 2020

Slutspurten er i gang: Bliver Ringkøbing-Skjern Kommune EU's grønneste?

Finalist til EUs miljøpris EGLA

Prisen gives for en ekstraordinær miljøindsats bl.a. for at øge borgernes miljøbevidsthed.

Der bliver testet virtuelle mødeforbindelser, oversat stikord til engelsk og bidt negle i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat i disse dage.

Efter ugers forberedelse – og som en foreløbig kulmination på års arbejde med den grønne omstilling i kommunen – bliver det nemlig torsdag eftermiddag afgjort, om Ringkøbing-Skjern Kommune vinder den prestigefyldte EU-miljøpris Green Leaf Award.

Prisen uddeles årligt for at belønne de kommuner, der gør en særlig indsats for at øge borgernes miljøbevidsthed og for at inspirere andre byer og kommuner til at tage flere miljørigtige initiativer.

Med prisen følger 75.000 Euro – eller godt 560.000 kr., som bl.a. skal bruges på afholdelse af events på europæisk, nationalt og lokalt plan. Derudover vinder man retten til at bruge Green Leaf-certifikatet.

Forud for finalen er Ringkøbing-Skjern Kommune én blandt fem tilbageværende finalister – efter at dommerkomiteen til årets prisuddeling modtog et rekordstort antal ansøgninger.

Live præsentation – på afstand

På grund af corona vil det blive en virtuel præsentation af kommunens resultater på den grønne omstilling, som borgmester Hans Østergaard og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen onsdag skal give det internationale dommerpanel, ligesom Q&A-sessionen bliver via en solid internetopkobling til Lissabon, der vandt den tilsvarende EU-miljøpris for storbyer sidste år.

- Vi er da spændte, og vi glæder os til at fortælle dommerpanelet om alle de mange tiltag til f.eks. produktion af og omstilling til vedvarende energi, genindvinding af overskudsvarme og reduktion af CO2-udledning, som ligger i vores Energi2020-strategi og som vi allerede har leveret på, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i forbindelse med konstitueringen efter kommunesammenlægningen i 2007 vedtog en meget ambitiøs energistrategi om, at kommunen skulle være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 – et mål, kommunen når i 2023.

- Vi har bestemt noget at være stolte af i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi er med helt fremme i førerfeltet i EU, når det handler om grøn omstilling, og vi har nogle meget ambitiøse målsætninger, der også inkluderer, at vi vil være 100 procent fossilfri i 2040 – 10 år før regeringens målsætning for hele Danmark. De ambitioner afspejles naturligvis i vores præsentation, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren peger på, at kommunens energipolitik for 2019-2023 har indsatsområder som effektiv udnyttelse af energi, ren el til opvarmning og industri, lagring og smart energiforbrug, grøn transport, effektiv biomasseanvendelse foruden planerne om et energilaboratorium, der bl.a. skal bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner, forskning, produktionsvirksomheder og forbrugere.

Alt sammen noget som Hans Østergaard og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen fremhæver i den 20 minutter lange præsentation, der på forhånd er optaget og som onsdag vises for dommerpanelet forud for yderligere 10 minutters virtuel debat med spørgsmål og svar.

Blandt de delvist borgerdrevne resultater, der også fremhæves i præsentationen, er Naturkraft, hvor formidlingen af naturens kræfter er i højsædet, Naturbydelen Ringkøbing K, hvor naturen har førsteprioritet og husene bygges midt i blomsterenge med udsigt til Ringkøbing Fjord samt arbejdet med Nationalpark Skjern Å, delebilsordningen i Elektrisk Vestrum og Skjerns Grønne Korridor, der har formået at vende en nødvendig klimatilpasning til noget positivt i form af rekreative, grønne områder midt i byen.

Borgerinddragelse

EU har opstillet seks vurderingskriterier for at komme i betragtning til Green Leaf Award, og det er internationale eksperter på hvert felt, som har bedømt de indsendte ansøgninger – og som vil dømme ud fra præsentationerne af kommunerne.

Blandt vurderingskriterierne (klimaforandringer og energieffektivitet, bæredygtig bymæssig transport, natur, biodiversitet og bæredygtig arealanvendelse, luftkvalitet og støj samt affaldshåndtering, cirkulær økonomi og vand) har Ringkøbing-Skjern Kommune fokuseret på opnåede og erklærede mål inden for produktion af vedvarende energi og på biodiversitet foruden vandløbsforbedringsprojekter og drikkevandskvalitet. 

Herudover peger Ringkøbing-Skjern Kommune på initiativer som WestWindChallence, der med kombinationen af elbils-racerløb, folkefest og ekspertsymposium har en ambition om at blive verdens mest omtalte og innovative event for eldrevne køretøjer.

To byer/kommuner løber traditionelt med Green Leaf-prisen og kører parløb. Om Ringkøbing-Skjern Kommune i år bliver den ene afsløres torsdag eftermiddag, når dommerpanelet er nået til en afgørelse.

 

FAKTA:

Den europæiske Green Leaf-pris uddeles hvert år til en by eller en kommune med 20.000-100.000 indbyggere.

Green Leaf-ansøgningen, der er skrevet på engelsk, rummer følgende seks emner inden for den grønne dagsorden, indsamlet på tværs af kommunens afdelinger:
                            

  • Climate Change and Energy Performance (klimaforandringer og energieffektivitet)
  • Sustainable Urban Mobility (bæredygtig urban mobilitet)
  • Nature, Biodiversity and sustainable Land Use (natur, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af jorden)
  • Air Quality and Noise (luftkvalitet og støjforurening)
  • Waste and Circular Economy (affald og cirkulær økonomi)
  • Water (vand)

 

Læs Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning her: https://www.rksk.dk/Files/Files/Nyheder/December2019/RKSK%20Application%20EGLA.pdf

Og læs mere om kommunens energipolitik m.m. her: https://energi2020.rksk.dk/om-os