6. oktober 2020

Efterårsferien kan give 14 dages karantæne

Familie på ferie i London - colourbox

Rejser man på efterårsferie til et ’orange’ land, vil det udløse 14 dages corona-karantæne, før børn og voksne må komme tilbage i daginstitution eller skole. ”Det er ikke vores regler, men vi efterlever dem naturligvis”, siger fagchef i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Efterårsferien står for døren. Og efter en sommer, der for manges vedkommende bød på ture i det danske land, har udlængslen måske efterhånden taget over.

Men inden man rejser ud på efterårsferie, opfordrer Ringkøbing-Skjern Kommune nu til, at man lige tjekker Udenrigsministeriets verdenskort. Kortet finder man på ministeriets Rejseklar-app og på hjemmesiden https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Opfordringen hér er nemlig meget klar: Foretager man en ikke-nødvendig rejse til et land, der på grund af smittetal er farvet orange på ministeriets kort, så udløser det 14 dages karantæne, inden man igen kan genoptage hverdagen efter efterårsferien. Det gælder selvsagt også for børn og personale i daginstitutioner og skoler.

- Det er ikke vores regel; det er Udenrigsministeriets kraftige opfordring på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men vi efterlever den naturligvis, så vi ikke risikerer at sprede covid-19-smitten i skoler og dagtilbud, siger Flemming Nielsen, fagchef for Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Dagtilbud og Undervisning.

Udsæt storbyferien

Flemming Nielsen peger på, at flere skoler har fået henvendelser fra forældre, der planlægger at rejse afsted i efterårsferien, og han advarer derfor om, at definitionen for ’nødvendige rejser’ generelt fortolkes ret stramt af myndighederne.

- En nok så kulturel storbyferie til et corona-nedlukket land går altså ikke under kategorien ’nødvendig-rejse’. Så en uge i Paris, Barcelona, Wien eller London udløser lige nu ekstra 14 dages fravær fra daginstitutionen eller skolen, forklarer Flemming Nielsen.

Han tilføjer, at det i de to uger er op til forældrene at skaffe pasning, ligesom det for pædagoger, lærere og andet personale er for egen regning, at man skal isolere sig i 14 dage efter en rejse til lande, som Udenrigsministeriet har farvelagt orange og som Statens Serum Institut kalder et ’karantæneland’.

Der er dog undtagelser for karantænereglen, hvis man f.eks. skal til begravelse med et nærtstående familiemedlem i et karantæneland. Andre undtagelser kan være situationer, der betegnes som anerkendelsesværdige formål ved indrejse til Danmark, det kan f.eks. være behandlingsforløb eller besøg hos alvorligt syge familiemedlemmer.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har institutionerne og skolerne en høj grad af selvbestemmelse. Det betyder, at det er op til den enkelte leder efter dialog med forældrene at tage stilling til, om en rejse kan betragtes som absolut nødvendig eller ej, fastslår Flemming Nielsen. Han opfordrer desuden til, at man kontakter Udenrigsministeriets Borgerservice ved tvivlstilfælde.

Normalt vil en karantæne eller selvisolation efter en ikke-nødvendig rejse til et orange/karantæneland ikke kunne afbrydes eller forkortes af en negativ Covid-19 test.

I de få tilfælde, hvor der er en anerkendelsesværdig grund til, at man rejser til et orange land, kan et barn dog få lov at komme tilbage i daginstitution eller skole, når familien efter hjemkomsten kan fremvise et negativt testresultat.

 

FAKTA:

De 14 dages karantæne/selvisolering gælder, når man har rejst på en ikke-nødvendig rejse til et land, der er farvet orange på Udenrigsministeriets verdenskort eller som af Statens Serum Institut betegnes som et ’karantæneland’, hvis landet er orange på grund af smittetallene. Nogle lande er orange på Udenrigsministeriets kort, fordi de har restriktioner på indrejse fra Danmark – eller f.eks. på grund af uroligheder eller krigslignende tilstande. Rejse til disse lande vil derfor ikke umiddelbart medføre krav om 14 dages karantæne efter hjemkomsten.

 

I tvivl? Tjek Udenrigsministeriets rejsevejledning på Rejseklar-app’en eller på ministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/