27. februar 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune: Brug frigjorte midler til at udvide Rute 15

Ringkøbing-Skjern Kommune: Brug frigjorte midler til at udvide Rute 15

Silkeborgmotorvejen blev halvanden milliard billigere end forventet. Nu har Ringkøbing-Skjern Kommune et forslag til, hvor de frigjorte midler kan investeres rentabelt og langtidssikret.

- Vi er rigtig glade for, at Silkeborgmotorvejen står færdig i sin helhed. Nu skal vi sikre os, at motorvejen bliver brugt optimalt, og det kræver en opgradering af Rute 15 fra Herning til Ringkøbing, siger borgmester Iver Enevoldsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor har kommunen sendt Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg et brev med kopi til transportminister Ole Birk Olesen.

- Rute 15 forbinder et af Danmarks geografisk største vækstområder med resten af landet. Som område oplever Ringkøbing-Skjern Kommune lige nu en markant vækstrate, hvilket giver fuld beskæftigelse. Det er naturligvis positivt, men det presser infrastrukturen, og truer de lokale virksomheders konkurrenceevne, hvilket blandt andet giver sig til udtryk manglen på kvalificeret arbejdskraft, siger Iver Enevoldsen.

I brevet anfører kommunen, hvordan trafikken på Rute 15 over de sidste 10 år er steget med 32 procent, mens prognoser viser, at trafikken i år 2020 vil være steget med yderligere 25 procent.

- Den situation er uholdbar. Den tunge trafik på Rute 15 er steget markant, og det øger den generelle transporttid, hvilket er til gene for alle. Det gælder områdets indbyggere, de mange turister og ikke mindst erhvervslivet. Sidstnævnte får sværere og sværere ved at få logistikken til at gå op og med at rekruttere, da transporttiden til og fra arbejde kun bliver større for såvel medarbejdere, der bor i kommunen, som for indpendlere, siger Iver Enevoldsen.

Trafikken på Rute 15 er karakteriseret af områdets erhvervsmæssige styrkepositioner. De bærende brancher er metalindustri, fødevarer, vedvarende energi og turisme. Ringkøbing-Skjern Kommune er målt på overnatninger Danmarks fjerde største turismekommune, kun overgået af København, Aarhus og Aalborg.

I første omgang beder kommunen om, at Vejdirektoratet udarbejder en VVM-redegørelse for anlæg af en 2+1 vej på Rute 15.