6. februar 2017

Kommunen vil styrke anbragte børns faglighed

Kommunen vil styrke anbragte børns faglighed

Selvom anbragte børn har samme begavelse som deres klassekammerater, så klarer de sig alligevel dårligere i uddannelsessystemet. Det forsøger Ringkøbing-Skjern Kommune at lave om på i tæt samarbejde med Egmont Fondens læringsprogram Lær for Livet.

Siden 2016 har Ringkøbing-Skjern kommune tilmeldt tre anbragte børn til Lær for Livet, som gennem mentorordninger og intensive læringsforløb skal understøtte børnene i deres faglige udvikling over en seksårig periode.

- Vi vil rigtig gerne støtte op om børnene og deres faglige trivsel. Det er dygtige og kloge børn, som kan have noget fagligt, de skal indhente i forhold til deres klassekammerater, fordi der har været uro i deres bagland, siger Linda Søgaard Sørensen, teamkoordinator for Anbringelses- og hjemgivelsesteamet.

En ungdomsuddannelse kan for anbragte børn være en potentiel beskyttelse mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Men statistikken taler sit eget dystre sprog. Kun 30 procent af de tidligere anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse mod 80 procent af de jævnaldrende ikke-anbragte børn, viser en analyse foretaget af KL i 2015.

En væsentlig årsag er, at børnene bliver mødt med lave krav og forventninger. Det er en udfordring, som Ringkøbing-Skjern kommune har sat sig for at gøre op med.

- Det er supervigtigt for alle børn at blive udfordret og få succesoplevelser. Man kan let komme til at tage et misforstået hensyn og ikke udfordre anbragte børn så meget, fordi man synes, de har så meget andet at slås med. Men vi kan bare se, at de børn, der trives fagligt, også er de børn, vi lykkes bedst med at hjælpe godt videre i tilværelsen, siger Linda Søgaard Sørensen.

Bliv mentor og rollemodel for et anbragt barn
Som en del af Lær for Livets indsats får børnene en mentor, der hjælper med lektier og almendannende aktiviteter flere gange om måneden.

− En god voksenstøtte og en velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt barns skolesucces og fremtid,  fortæller Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet.    

Lige nu søger Lær for Livet ulønnede mentorer til anbragte børn i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som mentor skal man have lyst til, i samarbejde med barnets plejefamilie eller anbringelsessted, at være en faglig støtte for barnet samt give barnet nogle gode kulturelle oplevelser.

− Det kan for eksempel være gode snakke om, hvad der står i avisen, men det kan også være en tur på museum eller en tur i biografen, siger direktør Illa Westrup Stephensen.

Man skal som mentor have lyst til at give en stabil kontakt i en længere periode:

- En mentor skal se sig selv som rollemodel for barnet, være pålidelig, stabil og have et ønske om at støtte barnet i minimum et år, siger Illa Westrup Stephensen.

Hvis du vil videre mere om Lær for Livet og mentoropgaven, så læs mere på www.laerforlivet.dk.

 

Fakta
Lær for Livet er Egmont Fondens læringsprogram, som gennem en helhedsorienteret indsats på 10 år skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med landets kommuner. Hvert år visiteres 100 anbragte børn til programmet, der startede i 2013.

Lær for Livet afholder årligt en række intensive læringsforløb kaldet Learning Camps for anbragte børn tilknyttet programmet. Formålet er at løfte det faglige niveau blandt børnene gennem leg og bevægelse i undervisningen, så flere får større lærelyst og gennemfører en ungdomsuddannelse.

En analyse foretaget af Lær for Livet i 2016 viser, at man på to ugers intensive læringsforløb har formået at rykke adskillige anbragte børns færdigheder markant i både matematik og dansk. Ifølge undersøgelsen har børnene haft en gennemsnitlig fremgang på 1,25 læringsår i læsning, 0,65 læringsår i stavning og 0,80 læringsår i matematik. Det betyder, at børnene på blot fjorten dage har rykket sig mere i læsning, end de i gennemsnit ville på et almindeligt skoleår.