10. februar 2021

Ringkøbing-Skjern kvitter røg og damp

Ringkøbing-Skjern kvitter røg og damp

Byrådet har vedtaget, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver røgfri arbejdsplads fra august. Dermed slutter kommunen sig til de omkringliggende kommuner. Lokalsamfundet vil blive inviteret til at hoppe med på den røgfri vogn.

Et flertal i byrådet har besluttet at gøre kommunen som arbejdsplads røgfri fra august 2021 . Det betyder, at ansatte i kommunen skal begynde at indstille sig på en arbejdsdag uden røg, damp, snus og andre nikotinprodukter. Undtaget er rygestop-præparater.

- Nogle vil måske mene, at det er at gå for langt i forhold til folks personlige frihed, og jeg kan da godt forstå argumentet. Samtidig er fakta også bare, at rygning med flere længder er den største årsag til for tidlig død og til mange leveår med kraftigt nedsat livskvalitet, siger borgmester Hans Østergaard, der blandt andet sidder i kommunens Sundhedsråd.

Han bakkes op af medarbejderrepræsentant, Grethe Madsen, der er næstformand i HovedMED, kommunens øverste samarbejdsudvalg for ansatte og ledelsen:

- Vi er som ansatte i kommunen i kontakt med mange borgere dagligt, unge som gamle, og jeg synes, det giver mening, at vi går foran med et godt eksempel, siger hun, og tilføjer:

- Tidligere havde man måske en anden holdning til rygning i arbejdstiden, men jeg tror, at tiden nu er moden til at lave den kulturændring, siger Grethe Madsen.

Medarbejdere, der ønsker at droppe nikotinen vil have adgang til forskellige typer af støtte til rygestop i form af kurser og rygestopspræparater frem til august.

Røgfri arbejdstid gælder hele arbejdsdagen, de eneste undtagelser er hjemmearbejde og selvbetalte pauser. Dog er det ikke tilladt at ryge iført uniform, ligesom det heller ikke er tilladt at ryge på kommunens matrikel.

Begyndte med Sundhedspolitikken
Beslutningen om at gøre kommunen til en røgfri arbejdsplads udspringer af en revidering af kommunens personalesundhedspolitik. Den bygger igen på hele kommunens sundhedspolitik, hvor et af de erklærede mål er, at nedbringe antallet af rygere samt forebygge rygestart.

For kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen er det derfor en logisk konsekvens, at kommunen ikke understøtter rygning i arbejdstiden for de godt 4300 ansatte.

-  Vi har ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse som kommune, og derfor må vi selvfølgelig også arbejde med det internt i organisationen, siger kommunaldirektøren og tilføjer:

- Og når vi ved, at en af de få ting, der faktisk virker i forhold til at nedbringe antallet af rygere, er strukturelle ændringer – altså at gøre det så bøvlet som muligt at ryge - så ligger det lige for at slutte os til det flertal af kommuner, der allerede har erklæret sig røgfri, siger kommunaldirektøren.

Det er ikke kun internt i kommunen, at der nu sættes ekstra fokus på rygestop. Tanken er at invitere flere dele af lokalsamfundet til at tage del i initiativet i løbet af året og efterhånden som coronaen forhåbentlig slipper sit tag.

Fakta
Se referat fra dagsordenspunktet her

I forvejen har 59 af de 98 danske kommuner indført røgfri arbejdstid. Kilde: cancer.dk

I Region Midtjylland er 16 procent af befolkningen dagligrygere, heraf ønsker omkring 70 procent at stoppe med at ryge og ca. halvdelen vil gerne have hjælp til rygestop (Kilde: Hvordan Har Du Det? 2017). Det er stort set samme fordeling for Ringkøbing-Skjern Kommune.

En undersøgelse af danskernes holdning til tobak viser, at halvdelen af danskerne synes rygeforbud i arbejdstiden er en god ide. 27 procent synes det er en dårlig ide. Det gælder også for kommunalt ansatte (Hjerteforeningen, 2019).

Røgfri arbejdstid giver en mere ens pausekultur, hvor medarbejderne ikke er opdelt i rygere og ikke-rygere, hvilket styrker det kollegiale fællesskab (Sundhedsstyrelsen, 2019)