13. september 2023

Kommunen giver 430 medarbejdere spændende kompetenceløft

Kommunen giver 430 medarbejdere spændende kompetenceløft

Borgere, som bruger tilbuddene i Handicap og Psykiatri, er en bredt sammensat gruppe. Her er den borger, som har brug for hjælp en halv time om ugen men også den multihandicappede, som har brug for hjælp alle døgnets 24 timer. Det stiller naturligvis krav til medarbejderne og rammerne for arbejdet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil sikre, at borgere i hele kommunen og på alle tilbuddene får den samme service og tilgang, og derfor skal alle medarbejdere nu i gang med kursus i, hvordan man arbejder med ’recovery-orienteret rehabilitering’.

- At alle 430 medarbejdere nu får samme ”sprog” er et stort skridt fremad. Lederne får yderlige fem dages kursus, så de i endnu højere grad kan være med til at sikre implementeringen af den nye metode.

Sådan lyder det fra styregruppen bag det omfattende uddannelsesforløb. Deltagerne i styregruppen er ledere fra de forskellige afdelinger og enheder i Handicap og Psykiatri.

- Det her er dog ikke helt nyt for medarbejderne. Det er en tilgang, der bygger ovenpå det arbejde, vi har gjort tidligere. Men ved at alle nu får det samme kursus, så sikrer vi i endnu højere grad, at borgerne også får den samme kvalificerede tilgang, uanset hvilket tilbud de er i, lyder det fra Janne Kruse, der er tovholder i styregruppen.

Nu går kurset så i gang. Og som altid ved den slags nye tiltag vil nogle medarbejdere have betænkeligheder ved at skulle ændre arbejdsgange – mens andre vil blive glade for en ny retning:

- Mange af dem konstaterer, at den nye tilgang jo mest bare er forlængelse af det, vi allerede gør – men de er bekymrede for, om det vil give større tidspres i arbejdsdagen. Dén del bliver jo et ledelsesspørgsmål og en ledelsesopgave. Men tilgangen her giver også nogle nye gode muligheder, siger områdeleder Allison Hansen og kommer med et eksempel:

- Vi har for eksempel lige haft et møde med en borger i vores afdeling, der har drømt om at bo selv. Hun var i stand til at forklare sit ønske, og medarbejderne har trænet med hende, så hun nu kan klare sig selv. Dét er en stor succesoplevelse, og det er muligt, fordi borgeren i endnu højere grad får medbestemmelse i sit eget liv ud fra de præmisser, hun har. Det er dét, denne tilgang kan, og det er dét, vi glæder os til at få endnu mere af.

De 430 medarbejdere er inddelt i tre grupper, og alle tre grupper har hhv. onsdag, torsdag og fredag denne uge første dag i det nye kursusforløb.

- Medarbejderne er helt klar. De er glade for, at vi får en fælles platform og et fælles projekt – så nu er den store opgave for os ledere at få det implementeret og sikre, at vi holder fast i det, vi får lært nu. Det glæder vi os til at gå i gang med, lyder det fra rundt om bordet ved styregruppemødet.

 

FAKTA:

  • Medlemmerne af styregruppen er:

Daglige ledere: Mette Andersen, Lene Ahler Byskov, Tove Laustsen Flarup, Gitte Simmel, Pia Rothmann Hanne Høgsberg Slet, Jesper Petersen

Områdeledere: Allison Hansen og Janne Kruse i tæt samarbejde med fagchef Line Loldrup

 

  • Alle 430 medarbejdere vil i løbet 2023 og 2024 have gennemgået det fem dage lange kursusforløb.

 

  • Finansieringen af uddannelsen kommer fra Social- og Boligstyrelsen og understøttes af konsulentfirmaet Substans