15. september 2023

Welcome September – velkommen til de internationale borgere

Welcome September – velkommen til de internationale borgere

Kig på dine kolleger. 1-2-3-4-5. Hvis du tæller ud over hele kommunen er næsten hver femte kollega i kommunen fra udlandet.

- De internationale medarbejdere er afgørende for, at vores erhvervsliv kan blive ved med at være i førertrøjen, når det kommer til at følge med ordrerne fra ind- og udland. De er med til at sikre, at skatteindtægterne i kommunen er på et niveau, så vi som kommune fortsat kan tilbyde borgerne et serviceniveau, vi kan være stolte af, siger Søren Elbæk, formand for Erhvervs- Klima og Arbejdskraftudvalget.

Derfor er det også magtpåliggende for ham og resten af byrådet, at kommunen gør sit for at de internationale medarbejdere falder godt til i kommunen, så de ikke rejser tilbage igen, når første opgave er løst. Den opgave lykkes i høj grad. Man ser allerede, at de internationale medarbejdere etablerer sig i Ringkøbing-Skjern Kommune. Mange fra Østeuropa køber bolig i landsbyerne, hvor familierne er med til at sikre, at daginstitutioner, skoler og foreninger kan opretholde et flot aktivitetsniveau.

Nogle af kommunens midler til at nå målet er lokale velkomstambassadører, netværksgrupper, sprogundervisning og arrangementer for internationale borgere.

Derfor deltager Ringkøbing-Skjern Kommune igen i det årlige Welcome September, hvor man overalt i Danmark afholder forskellige events i september med henblik på at byde internationale tilflyttere velkomne. Welcome September er en række tilbud målrettet til internationale medarbejdere – og derfor på engelsk.

I aftes blev det første lokale arrangement om dansk kultur, demokrati, værdier og humor med Anatolie Cantir holdt i Rådhushallen i Ringkøbing og herudover har der også været mulighed for gratis at deltage i en familievenlig guided gåtur langs den grønne korridor i Skjern og en kampaften med Skjern Håndbold den 27. september.

Virksomheder mærker behovet

En af dem, der virkelig mærker behovet for medarbejdere fra andre lande er Christina Sellerup. Hun er CPO/Group HR Director hos KP Components og nyt medlem af kommunens Arbejdskraftråd. Den 18. september skal hun til Christiansborg og tale med politikere om, hvilke udfordringer og muligheder der er, når en virksomhed har brug for at hente arbejdskraft i udlandet.

- For os er det afgørende at have personale med de rigtige faglige kvalifikationer. Dem er der ikke nok af i vores lokalområde, og derfor er vi nødt til at kigge til udlandet for at se, om vi kan finde vores nye faglærte medarbejdere, fortæller hun.

Men det giver også udfordringer at have udenlandsk arbejdskraft. Derfor er der især to emner, Christina Sellerup vil tale om, når hun kommer til Christiansborg:

- Det er af stor betydning, at de internationale kolleger får lært dansk. Vi kan sagtens tale engelsk på arbejdspladsen, men skal de også integreres godt i lokalsamfundet og føle et tilhørsforhold til Danmark, skal de kunne tale dansk. Det gælder i foreningslivet, ved købmanden osv. Og når de bliver godt integrerede, vil de måske også trække familien med fra udlandet og slå sig mere permanent ned her. Derfor er det vigtigt, at sprogundervisningen er god, fleksibel og tilgængelig, siger hun.

Det andet emne, hun vil adressere i København, er kommunernes rolle i rekrutteringen af international arbejdskraft:

- Ringkøbing-Skjern Kommune er meget lydhør over for vores udfordringer og innovative i den måde de finder løsninger. Det ser vi blandt andet ved den lokale erhvervspulje, hvor der kunne søges om tilskud til betaling af dansk-undervisningen. Men vi ser det også i tilbud som Langtidsrask. Her investerer kommunen i bløde værdier igennem et tilbud til lokale virksomheders ansatte om at få hjælp til det, som de måtte gå og tumle med, uanset om det handler om helbred, arbejdsliv eller privatliv. Det er et godt sundhedsfremmende initiativ, der skal hjælpe til at gøre livet bedre og lettere for både vores danske og internationale medarbejdere. Det er afgørende for os, at der er et tæt samarbejde og en åben dialog med kommunen – og jeg mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt forbillede for andre kommuner, siger hun.

Aktuelt emne

For Søren Elbæk er det vigtigt, at rekruttering og den internationale arbejdskraft hele tiden er aktuel på dagsordenen:

- Det er af afgørende betydning for os, at vi kan tiltrække medarbejdere fra udlandet. De er afgørende for, at virksomhederne kan følge med, men de er også afgørende for vores lokalsamfund, hvor de køber huse, slår sig ned med familien, og sender børnene i skole. Derfor bliver vi også ved med at holde fokus og hele tiden se på, hvordan vi kan gøre endnu mere for at hjælpe virksomhederne og de internationale borgere.

 

Se hele programmet for Welcome September på: www.lifeindenmark.dk/welcomeseptember