7. september 2017

Kom og prøv en elbil – og hør Anders Morgenthaler

Kom og prøv en elbil – og hør Anders Morgenthaler

Alt er linet op til en spændende lørdag for alle, der interesserer sig for elbiler og grøn omstilling. Med en blanding af oplæg, informationsstande, madvogn og ikke mindst elbiler er der noget at komme efter for enhver smag.

- Vi håber, at rigtig mange vil synes, det kunne være spændende at prøve at køre i en elbil som fører eller passager, siger Peder Sørensen, der er formand for Energirådet.

- Elbiler er aktuelle som aldrig før. På det seneste er der kommet mange markante udmeldinger fra lande som Frankrig og England og fra flere bilfabrikanter, der peger på, at benzin og dieselbilernes tid er ved at være forbi. Og jeg håber, at vi snart ser et lignende fokus fra et samlet folketing om at skabe optimale rammer for elbiler i Danmark, fortsætter han.

- Vi har mange glade medlemmer også uden for de store byer. Der er efterhånden rigtig mange ladestationer, også herude vestpå, og det meste af opladningen foregår alligevel hjemme på privaten, mens man sover, siger bestyrelsesmedlem i FDEL Anna Hilden, der også er klar til at svare på spørgsmål på dagen.

Der bliver kortege-kørsel, mulighed for dækspark og testkørsel enten som fører eller passager og forskellige, kortere foredrag sætter spot på el-bilens potentiale. Også filmmand, tegner og elbilejer Anders Morgenthaler er på programmet med et foredrag om at leve klimabevidst.

- Jeg fortæller om, hvordan jeg og min kone har lagt vores liv om med stor glæde og livskvalitet til følge. I den proces har vi kunnet se at en elbil godt kunne blive en realitet. For mig er en elbil en del af en holistisk ændring af den måde vi lever på, siger Anders Morgenthaler.

Program i rådhushallen
Private elbilister stiller deres biler og erfaringer til rådighed på dagen, og fra klokken 12 vil man kunne se dem omkring rådhuset, hvorfra de 12.30 kører i kortegekørsel i langsomt tempo ad Herningvej, Nørredige og Enghavevej før de atter ender på parkeringspladsen ved rådhuset. Herefter begynder det officielle program.
 

13:00                 Velkomst v/ Henning Donslund, leder af Energisekretariatet.

14:00                 Foredrag, Anders Morgenthaler, filmmand og elbilist – Klima+elbiler

15:00                 Foredrag, Martin Messer, formand, FDEL – Fup og fakta om elbiler

16:00                 Dagen slutter

Fakta
Ideen om elbildagen er opstået i Energi2020s grønne transportgruppe, som er en tænketank bemandet af frivillige med en passion for grøn omstilling på vejene. De skal bidrage med ideer til at virkeliggøre kommunens ambitiøse energiplan Energi2020 om at være selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.

Ideen er siden videreført i samarbejde med Forenede Danske Elbilster.

Elbildagen er en del af projekt COBEN

Projekt COBEN er et EU støttet projekt, der handler om grøn omstilling i samskabelse med borgerne, ildsjæle og foreninger. Projektet har overordnet set særligt fokus på: vedvarende energi, energirenovering og grøn transport.

Energi2020 er kommunens strategiske energiplan, der handler om, at kommunen som område skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Det vil sige, at der produceres lige så meget bæredygtig energi, som der forbruges energi totalt i området.

De seneste tal viser, at området er 58,5 procent selvforsynende med bæredygtig energi

www.energi2020.dk

Billede af logoet for Forenede danske elbilister

 

Billede som viser logoer for Interreg North Sea Region og Energi 2020