11. september 2017

Støtte, supervision og kurser er guld værd for plejefamilier i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtte, supervision og kurser er guld værd for plejefamilier i Ringkøbing-Skjern Kommune

Som plejefamilie har man et stort ansvar for de børn, man har i pleje. Derfor prioriterer kommunen at værne om familierne gennem supervision, temadage og støtte fra fire familieplejekonsulenter. Alt sammen for at børnene får det så godt som muligt.

- Vi er glade for de tilbud, vi får som plejefamilie. Vi er med i en supervisionsgruppe, hvor vi deler erfaringer og finder løsninger på små og store problemer i fortrolighed og nærvær med andre plejefamilier, siger Karin Kiel Pedersen. Hun og hendes mand, Gunnar Storegaard Pedersen, har selv tre voksne børn og er nu plejefamilie for et søskendepar på fem og ni år.

- Det går rigtigt godt. Børnene trives både her hos os, i skolen og børnehaven, så det er dejligt. Og er der noget, vi gerne vil vende med en professionel, så ringer vi til konsulenten, og tager den over telefonen eller mødes, hvis det passer bedst, fortæller Karin Kiel Pedersen.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at give plejefamilierne mest mulig støtte, og derfor tilstræber de fire familieplejekonsulenter at være lette at komme i kontakt med, når familierne har brug for individuelle råd og vejledning.

Et fantastisk stykke arbejde
- Vi har meget stor respekt for det arbejde, familierne udfører. De gør et fantastisk stykke arbejde, og det skal vi selvfølgelig bakke op. Derfor forsøger vi konsulenter at komme ud til dem så ofte som muligt og i det hele taget være synlige, så de har tillid til os og frit kan tage en snak med os, hvis der er noget, der udfordrer dem, fortæller familieplejekonsulent, Mette Nielsen.

- Vores fornemste opgaver er at være til rådighed og sikre, at plejefamilierne har de kompetencer, de har brug for. Ledelsesmæssigt prioriteres det højt her i kommunen, at vi værner om vores plejefamilier – det handler jo alt sammen om børnene, siger hun.

Kommunen lægger derfor også vægt på, at familierne gennem supervisionsgrupperne får et godt netværk, fællesskab om noget fagligt og fælles viden at arbejde videre med i supervisionsgruppen.

Alle arbejder sammen for børnene
Karin Kiel Pedersen er og Gunnar Storegaard Pedersen oplever, at alle arbejder sammen om at gøre det godt for de to børn, der nu er en del af deres familie.

- Vi har opfølgningsmøder to gange om året, hvor vi mødes med børnenes biologiske forældre, sagsbehandleren og familieplejekonsulenten. Så får vi en snak om, hvordan hvert af børnene har det herhjemme, i skolen og børnehaven, og hvordan det er gået siden sidst med deres fysiske og psykiske udvikling. Det er hele vejen rundt om barnet, og vi oplever det som meget positivt og til stor gavn, fortæller Karin Kiel Pedersen.

Karin Kiel Pedersen og Gunnar Storegaard Pedersen sætter stor pris at samarbejdet med de biologiske forældre også fungerer godt.

- Det er rigtigt vigtigt for børnene, og jeg ser det som en tillidserklæring til os som plejeforældre, at de bakker op om børnenes liv her, siger Karin Kiel Pedersen.

Parret bor på Gunnar Storegaard Pedersens fødegård med god plads og skoven tæt på. De blev godkendt som plejefamilie i 2013 uden en særlig faglig baggrund for det: Hun har været køkkenleder, han er uddannet lastvognsmekaniker og arbejder nu på Vestas.

- Gunnars forældre havde store plejebørn, så vi har ofte talt om, at det også kunne være noget for os, forklarer hun.

I dag har hun sagt sit tidligere job op for at være plejemor på fuld tid og både hun og hendes mand er glade for at de tog beslutningen.

- For os er det meget meningsfyldt at give vores to plejebørn en tryg opvækst, og vi er glade for, at vi har gode rammer for at gøre det. Vi sidder ikke meget ved computeren, men har børnene med, når vi fx høster i køkkenhaven eller er på værkstedet. Vi synes, vi har et godt familieliv med aktive og trygge børn, siger hun.

 

Fakta

Alle plejefamilier skal på et lovpligtigt intro-kursus på 37 timer, inden de kan godkendes.

Efter kurset, som fx kan tages på VIA i Holstebro, skal Specialtilsyn Midt i Silkeborg godkende familien som plejefamilie.

Som plejefamilie skal man efterfølgende på to kursusdage om året, så man hele tiden er opkvalificeret. Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt selv at holde kurserne.

I Ringkøbing-Skjern kommune er der på nuværende tidspunkt 77 døgnplejefamilier med anbragte børn og 55 aflastningsfamilier. Tallene svinger fra år til år.