2. oktober 2020

Nationalpark Skjern Å-arbejdet fokuseres på naturnationalparker

Isblåfugl fra Nationalpark Skjern Å-fotokonkurrencen

Lovrevisionen, der skal bane vej for endnu en nationalpark i Danmark trækker ud. Derfor besluttede Nationalpark Skjern Å-Udvalget onsdag at sætte lodsejerdialogen midlertidigt i bero og afsøge mulighederne for at lade naturnationalparker gå forud for Nationalpark Skjern Å. Samtidig søges der penge til lavbundsprojekter.

Da daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i marts 2019 var på besøg ved Skjern Å og spiste frokost med Nationalpark Skjern Å-Udvalget var en evaluering af de eksisterende fem danske nationalparker lige om hjørnet. Og i forlængelse af evalueringen også den revision af nationalparkloven, der skal bane vej for flere nationalparker i Danmark.

Men lovrevision lader fortsat vente på sig, også selv om den nuværende miljøminister Lea Wermelin allerede i november sidste år i et brev til Nationalpark Skjern Å-Udvalgets formand, borgmester Hans Østergaard skrev, at ministeriet sigtede efter at have evalueringen på plads ”ultimo 2019”.

Derfor besluttede Nationalpark-udvalget på sit møde onsdag at sætte lodsejerdialogen og dermed arbejdet for at skabe en nationalpark omkring Skjern Å midlertidigt i bero - og i stedet arbejde for etableringen af ’en til to’ naturnationalparker i kerneområdet af nationalparken. Samtidig var der enighed om at fastholde visionen om en nationalpark omkring Skjern Å.

- Vi har bestemt ikke opgivet idéen om at etablere en nationalpark ved Skjern Å. Naturen ligger der jo og er helt unik, og det vil vi stadig gerne brande området på. Vi har, siden vi gik i gang med nationalpark-arbejdet, haft en berettiget forventning om, at evalueringen af de eksisterende nationalparker og den efterfølgende lovrevision var tæt på. Men indtil lovrevisionen er på plads, giver det ganske enkelt bedre mening at bruge tid og kræfter på at arbejde for at skabe naturnationalparker i området – og derefter udvide med nationalparken, siger Hans Østergaard.

Han forklarer:

- Det, vi tidligere har lyttet os frem til, er, at der er en rigtig god chance for at få en nationalpark omkring Skjern Å med på Finansloven, fordi åen og deltaet er en helt unik naturtype i Danmark. Men signalerne fra regeringen er lige nu, at man fokuserer på mindre naturnationalparker med fokus på vild natur og øget biodiversitet, og indtil vi ved, om evalueringen af de nuværende fem nationalparker baner vej for en lovrevision, der åbner for flere nationalparker, har vi altså valgt at bruge kræfterne på at afsøge muligheden for at starte med at etablere en eller to naturnationalparker i Skjern Enge og på Borris Hede, som skal bane vej for en nationalpark.

Miljøminister Lea Wermelin udpegede i sommer de to første af i alt 15 planlagte naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov. Mens sidstnævnte ligger i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, vil Nationalpark Skjern Å-Udvalget altså gå den modsatte vej og etablere naturnationalparker først og derefter udvide med nationalparken.

Hans Østergaard peger på, at områder med vild natur og øget fokus på biodiversitet inden for nationalparkens område kun vil være med til at øge oplevelsen og værdien af Nationalpark Skjern Å.

- Flere af de eksisterende danske nationalparker har fået kritik for at have for lidt fokus på biodiversitet og udvikling af naturen. Den kritik vil vi imødekomme med etableringen af naturnationalparker, der kan fremme netop biodiversitet og skabe flere naturområder og bedre sammenhæng i naturområderne inden for nationalpark-området, siger han.

På mødet onsdag nikkede udvalget desuden til planer om at skabe flere sammenhængende naturområder inden for nationalparkens område gennem udtagning af lavbundsarealer.

Regeringen og støttepartierne øremærkede sidste år 2 mia. kr. over de næste ti år til at omlægge dyrket, kulstofholdig lavbundsjord til klimavenlig natur. Det er de midler, Nationalpark Skjern Å-Udvalget vil søge om at få del i, bl.a. til et projekt som skal forbedre datagrundlaget for beregning af kvælstofeffekten ved udtagning af lavbundsarealer inden for projektområdet.

Fakta:

Naturnationalparker etableres fortrinsvist på statslige arealer og har alene fokus på styrkelse af biodiversiteten. Regeringen ønsker at etablere 15 naturnationalparker i Danmark.

En nationalpark har langt bredere formål: Ud over styrkelse og udvikling af naturen omfatter formålene med nationalparker også bevaring af kulturhistoriske værdier, erhvervsudvikling, turisme og formidling. Dertil kommer klimatilpasning, som er med i visionen for Nationalpark Skjern Å.

Der er ikke noget til hinder for, at en naturnationalpark kan være en del af en større nationalpark.

Loven om nationalparker levner indtil videre kun politisk vilje og statsfinansiering til fem nationalparker i Danmark.

De fem er allerede oprettet. Derfor kræver det, at forligspartierne bag loven udvider aftalen, hvis Nationalpark Skjern Å skal blive en realitet.

Ifølge loven skal nationalparkerne afspejle de natur- og landskabstyper, der er i Danmark.

Med floddelta og ådal rummer Skjern Å-området markant anderledes naturtyper end de andre nationalparker.

Her er det muligt at gå til referatet af Nationalpark Skjern Å-Udvalgets møde.