3. september 2020

Nationalpark Skjern Å – eller naturnationalpark?

Foto: Merete Jensen

Skal nationalparken omkring Skjern Å dannes gennem en række mindre naturnationalparker? Dét spørgsmål blev rejst, da Nationalpark Skjern Å-udvalget og Den Grønne Følgegruppe i sidste uge holdt det første fællesmøde siden corona-nedlukningen. Her blev der også orienteret om lodsejerdialogen.

Med på mødet var idéhistorikeren, naturfotografen og forfatteren Rune Engelbreht Larsen, der i 2017 lancerede idéen om de nye naturnationalparker, der består af uberørt natur og foreløbig tæller i alt ca. 1.900 ha ved Fussingø og Gribskov.

I et oplæg til Nationalpark Skjern Å-Udvalget og Den Grønne Følgegruppe pegede han på Skjern Å og floddeltaet samt Borris Hede som områder med en naturværdi, der kunne kvalificere til naturnationalpark-status:

- Vi lever i en biodiversitetskrise, sagde Rune Engelbreht Larsen på mødet og pegede som ét eksempel på, at 12 sommerfuglearter er uddøde i Danmark i de seneste syv årtier.

- Men I har noget helt unikt, fordi I har en flod og Danmarks eneste floddelta, tilføjede han og understregede, at biodiversitet snarere end størrelse er afgørende for en naturnationalparks kvalitet.

En af fordelene ved en naturnationalpark frem for en nationalpark er ifølge Rune Engelbreth Larsen, at man med etableringen af naturnationalparker kan komme uden om de potentielle konflikter, der kan opstå mellem lodsejere og samfundets ønske om mere vild natur.

En Gallup-undersøgelse, som Rune Engelbreth Larsen fremhæver i sin nyeste bog ”Danmarks genforvildede natur” viser, at 72 procent af danskerne ville vælge mere vild natur i nationalparkerne, hvis de kunne.

- En naturnationalpark – eller nationalpark - omkring Skjern Å kunne passende tage udgangspunkt i de ca. 2.900 hektar offentligt ejede arealer langs åen og floddeltaet plus forsvarets område på Borris Hede, påpegede forfatteren.

I sit foredrag kom Rune Engelbreth Larsen også omkring behovet for urørte skove med gamle rådne træer, og for udsættelsen af vilde heste, elge, bisoner, bævere og andre dyr, der kan rode i naturen til gavn for nogle af de planter og dyr, der i øjeblikket har det svært.

Ambitiøse nationalparkplaner

Dermed var der nok at tage fat på, da Nationalpark Skjern Å-Udvalget og Den Grønne Følgegruppe efter oplægget debatterede idéen om naturnationalparker i Skjern Å-området.

- Det er spændende tanker, som vi da bestemt vil undersøge nærmere – uden at vi dog aflyser arbejdet for en nationalpark, konkluderede formanden for Nationalpark Skjern Å-Udvalget, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard. 

Allerede i forbindelse med lanceringen af de to nuværende natur-nationalparker i juni, kaldte han det ’en glædelig nyhed’, at man fra national side vil sikre uberørt natur – og en større biodiversitet - på udvalgte områder og tilføjede:

- Fremkomsten af natur-nationalparker byder på et nyt, interessant perspektiv i arbejdet med at skabe en nationalpark omkring Skjern Å.

Borgmesteren pegede dog samtidig på, at Nationalpark Skjern Å-projektet med et foreløbigt projektområdeudkast på 59.000 ha er noget mere ambitiøst:

- Nationalpark Skjern Å sigter efter at inkludere nogle af de lavbundsarealer, der i dag bliver dyrket som landbrugsjord i en multifunktionel jordfordeling. Det betyder, at arealerne vil blive udtaget til natur - i det omfang der kan skaffes økonomisk kompensation til de private lodsejere, sagde han.

- Dermed vil en nationalpark omkring Skjern Å sikre og udvikle den helt unikke natur, vi har i ådal, delta og fjord, ligesom den vil gavne både biodiversiteten og markant reducere co2-udledningen fra landbruget, siger Hans Østergaard og tilføjer, at det jo netop er dén udvikling, regeringen har afsat 200 mio. kr. om året de næste ti år for at skubbe på.

Desuden pegede flere medlemmer af Nationalpark Skjern Å-Udvalget og Den Grønne Følgegruppe på, at visionen bag Nationalpark Skjern Å også er at bevare kulturhistorien og udvikle områdets historiefortælling.

Lodsejer-nej tak

På mødet i Nationalpark Skjern Å-Udvalget og Den Grønne Følgegruppe fortalte viceborgmester i Herning Kommune Anne Mette Bang Rasmussen desuden om dialogmødet med lodsejerne omkring Søby Brunkulslejer.

På mødet – og i en fællesskrivelse erklærede lodsejerne deres støtte til Nationalpark Skjern Å, men afviste samtidig at lade den inkludere Søby Brunkulslejer, der stadig oplever sammenstyrtninger efter årtiers udgravning af brunkul og derfor i lodsejernes optik er for farlig at åbne yderligere for offentligheden.  

- Vi tager et nej for et nej, men vi tager ikke et nej som svar, før vi har haft en drøftelse med lodsejerne og informeret dem om Nationalpark-planerne, sagde Hans Østergaard og tilføjede, at det samme gælder, når der på mandag den 7. september er dialogmøde med lodsejerne i Værneengene.

 

Læs evt. pressemeddelelsen om Nationalpark Skjern Å-Udvalgets reaktion på åbningen af to natur-nationalparker her: