2. september 2020

Flagdag i skyggen af covid-19

Foto: Merete Jensen

Før corona/covid-19 tog over, var opskriften på en rigtig god flagdag i Ringkøbing-Skjern Kommune, at ca. 100 veteraner og pårørende mødtes til flagborg og andagt i Ringkøbing Kirke for derefter at gå i optog gennem Ringkøbing til Rådhushallen, hvor der ventede fællessang, borgmestertale, håndtryk, og et buffet-traktement.

Sådan blev Danmarks officielle Flagdag i hvert fald markeret i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2019. Men i år sætter både covid-19 og restaureringen af Rådhushallen et præg på flagdagen, der efter andagt for inviterede veteraner og deres pårørende i Ringkøbing Kirke fortsætter i ROFI-centeret.

Her vil formanden for Hjemmeværns-foreningen oberst Jørn M. Sørensen overrække Familienetværkets børnemedalje og diplom til børn af udsendte som en anerkendelse af de afsavn de også lider, når mor eller far gør tjeneste på Danmarks vegne, ligesom der helt pr tradition er taler og fællessang.

- Corona-restriktioner til trods, så er Flagdagen stadig en god anledning til at hædre de personer, der har været udsendt på en mission på Danmarks vegne, siger 1. viceborgmester Søren Elbæk, der i år holder talen til de udsendte:

- Også her i Ringkøbing-Skjern Kommune er der brug for, at vi får sagt tak til de mange lokale mænd og kvinder, der har stillet sig foran og ydet en indsats i verdens brændpunkter og konfliktområder til gavn for os alle, tilføjer han.

Programmet for ceremonien i Ringkøbing-Skjern Kommune, er følgende:

  • Andagt i Ringkøbing Kirke ved sognepræst ved Staby Kirke, feltpræst Jesper Wiborg Andersen
  • Egen transport fra Ringkøbing Kirke til ROFI-centeret
  • 1. viceborgmester Søren Elbæk byder velkommen og holder tale
  • Formand for Hjemmeværnsforeningen, Jørn M. Sørensen, overrækker børnemedaljer
  • Fællessang: I Danmark er jeg født
  • Mindre traktement
  • Afslutning med fællessang: Der er et yndigt land

På grund af corona/covid-19 er Flagdagen i år kun for veteraner og pårørende.

Ved interesse bedes pressen tilmelde sig på telefon 99 74 19 89 senest den 4. september.

 

FAKTA:

Den nationale flagdag den 5. september blev introduceret i 2009 efter idé af Kosovo- og Afghanistan-veteranen Kim Eg Thygesen. Formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Flagdagen omfatter således alle, der er eller har været udsendt fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, politi og Sundhedsvæsenet.