23. september 2021

Nu kan der søges penge til foreningsarbejdet

colourbox

Første oktober er skæringsdatoen, hvis man som forening vil søge Ringkøbing-Skjern Kommunes såkaldte §18-pulje om penge til at udføre frivilligt, socialt arbejde for. 

Fordelingsprincipperne beskriver, hvem der kan søge midler til brug i 2022 og specifikt hvilke støtteområder der bevilges midler til. Man kan få et overblik over de informationer på Foreningsportalen.

På hjemmesiden kan man også få et overblik over, hvilke foreninger og hvilke tiltag, der har fået støtte de foregående år. 

- Ved at sætte sig ind i, hvordan man søger midlerne, kan man hurtigere skrive en ansøgning, der lever op til fordelingsprincipperne, og som derfor har større chance for at blive imødekommet, siger Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Oven på en lang coronanedlukning er det især værd at bemærke, at man også kan søge til brede foreningsaktiviteter, der bekæmper ensomhed. Det betyder, at aktiviteter kan få støtte, hvis de har enkelte deltagere, som har særligt stort behov for at deltage i aktiviteten.

- En lokal sogneforening fik eksempelvis penge til at betale for, at to borgere i sognet kunne blive hentet, deltage og kørt hjem fra foreningens fællesspisningsarrangementer, fordi foreningen mente, at lige præcis de borgere ikke ellers havde haft et socialt liv. Foreningen fik 50 kr. pr. udsat deltager til hvert af årets fællesspisningsarrangementer, fortæller Emil Sloth Sig.

Før man som frivillig forening sender sin ansøgning om §18-midler er det en god idé, at man læser de nye fordelingsprincipper igennem. I hovedtræk er det vigtigt at vide, at:

Man skal ind på siden https://foreningsportal.rksk.dk for at søge §18 midler (linket virker ikke med www).
Puljen kan ikke kun søges af frivillige sociale foreninger, men også af fx idræts- kultur- eller borger-/sogneforeninger m.fl. i det omfang, at der er tale om frivillige indsatser til gavn for socialt udsatte borgere.
Man kan finde årets fordelingsprincipper, læse vejledningen og udfylde ansøgningsskema vedr. §18-puljen på Foreningsportalen.

Hvis man vil have rådgivning og vejledning til at søge puljerne, kan man kontakte FrivilligVest via e-mail på frivilligvest[mail]frivilligvest.dk eller på telefon 82 30 67 70 og evt. aftale et vejledningsmøde med dem.