22. september 2021

Vellidt erhvervsrådsdirektør takker af

Hans Jørn Mikkelsen, direktør Erhvervsrådet

Knap seks år er der gået, siden Hans Jørn Mikkelsen 1. december 2015 tog springet fra Nykredit til direktørstillingen i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Til nytår takker han af.

- Vi er ærgerlige over at miste Hans Jørn, men har også samtidig en dyb forståelse for, at han har valgt at stoppe for at få mere tid til familien og fritidsinteresserne, siger Erhvervsrådets formand, Allan Stampe.

Han har siddet i erhvervsrådets bestyrelse i samtlige de år, Hans Jørn Mikkelsen har været direktør, og kalder ham ’en pragmatisk og virksomhedsnær person med et dybfølt engagement’ og en, der har ’virkelig meget godt at skrive på sit CV’.

En af de ting, Hans Jørn Mikkelsen passende kunne nævne i sit cv er, at jobbet som direktør for erhvervsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, der kalder sig Danmarks Største Arbejdsplads, er lidt mere end et almindeligt fuldtidsjob.

- Jeg stopper som direktør for Ringkøbing Skjern Erhvervsråd og Innovest, idet jeg nu har haft et lederjob i 40 år og glæder mig til at have en mere fleksibel kalender. Jeg har fortsat masse af energi og gå på mod og har faktisk flere muligheder på hånden. Jeg tror godt, I kan regne med, at jeg fra 1. april 2022 har et netværksbord på Innovest i et fleksibelt halvdagsjob, lyder det fra Hans Jørn Mikkelsen selv.

- Hans Jørn har udfyldt sin position som bindeled mellem kommunen og erhvervsrådet på meget tilfredsstillende vis, og han har været facilitator for at udvikle Erhvervsrådet og gøre det virksomhedsnært. Det er et veldrevet Erhvervsråd, han giver videre, siger Allan Stampe.

Han tilføjer, at noget af det, der har gjort Hans Jørn Mikkelsen til en både vellidt og respekteret direktør er hans forståelse for erhvervslivet:

- Han har forstået at snakke virksomhedernes sprog, og han forstår at formulere sig, så det er brugbart for virksomhederne.

Tillid og respekt

- Hans Jørn har gjort det godt i de år, han har siddet for bordenden i Erhvervsrådet. Han har en arbejdsform og en professionalisme, der har skabt tillid såvel som respekt hos medarbejderne i Erhvervsrådet og blandt medlemmerne, siger Allan Stampe og tilføjer, at antallet af medlemmer i Erhvervsrådet da også er steget mærkbart under Hans Jørn Mikkelsens ledelse.

En af de ting, Hans Jørn Mikkelsen har fået til at fungere er Erhvervsrådets nye tiltag som f.eks. Business Brunch, der er blevet et velbesøgt forum for videndeling og networking.

Herudover har Erhvervsrådet under Hans Jørn Mikkelsens lederskab været en aktiv medspiller i f.eks. lobbyarbejdet på Christiansborg i forhold til at sikre en 2+1 vej på Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning – og i forhold til at udvikle kommunens erhvervsliv, siger borgmester Hans Østergaard:

- Hans Jørn har haft en rigtig stor betydning for udviklingen af erhvervslivet og han har formået – sammen med sine medarbejdere i Erhvervsrådet –at løfte engagementet betragteligt.

Han peger på, at Studiecenteret på Innovest ligesom det digitale transformationslaboratorium DTL er etableret under Hans Jørn Mikkelsen.

- Vi har haft en voldsom positiv erhvervsudvikling i kommunen i Hans Jørns tid, og om det alene er hans fortjeneste er måske så meget sagt, men han har da i hvert tilfælde en væsentlig aktie i det. Hans Jørn er udadvendt og har været godt til at sørge for, at både han selv og medarbejderne i Erhvervsrådet er kommet ud af huset og har besøgt virksomhederne. Han har også en god kontakt til verden omkring Ringkøbing-Skjern Kommune som f.eks. relevante myndigheder og organisationer, fortæller Hans Østergaard.

Han minder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på måneden fik en førsteplads i kategorien ”tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft” og en andenplads i generel erhvervsvenlighed i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

- Sådan en placering opnår vi kun, fordi Erhvervsrådet og kommunen i fællesskab har arbejdet målrettet og ambitiøst for at sikre, at virksomhederne har fået den lydhørhed og den hjælp, de har brug for – og selvfølgelig, at de har haft den arbejdskraft, de har brug for. Og hér har Hans Jørn været en drivkraft, siger borgmesteren.