27. september 2019

Nyt fritidstilbud til familier med brug for aflastning

Foto: Merete Jensen

Egentlig bliver Ringkøbing-Skjern Kommunes nye udvidede fritidstilbud til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser først officielt indviet mandag den 7. oktober kl. 14-17, hvor formand for Børne- og Familieudvalget Trine Ørskov holder tale, før alle interesserede bydes på kaffe og kage og en rundvisning på Sommerfuglen.

Men 22 børn har allerede på skift været med til at tage det nyrenoverede hus på Blomstervænget i Ringkøbing i brug. En dreng endda i en sådan grad, at han har sat hylder op og banket søm i lige rækker i væggen i skuret – ligesom han har optegnet sorte streger i facon af hammer, sav og svensknøgle, så hvert stykke værktøj har sin faste plads i det nye værksted.

Sommerfuglen er et alternativ til aflastning, og de nuværende 22 tilknyttede børn og unge op til 17 år kommer alle med mindst én psykisk eller fysisk diagnose, og er visiteret igennem kommunens socialrådgivere, fordi det enkelte barns forældre, hvor børnene bor til daglig, har brug for en pause.

Ingen bor fast på Sommerfuglen, hvor der er plads til 12 børn og unge ad gangen på to-mands værelser. Mange børn og unge er der fast én eftermiddag, aften og nat om ugen på et såkaldt klubtilbud, mens andre er der fra torsdag til søndag på weekendophold.

Børnene kommer typisk efter skole og er på Sommerfuglen, indtil de bliver kørt i skole næste morgen. For at få hver enkelt barn til at føle sig hjemme på værelser, der ’tilhører’ andre børn, de dage barnet er hos sine forældre, har alle børn et skab med sengetøj, bamser m.m. og sover for så vidt muligt altid i en fast seng og med samme værelseskammerat. Samtidig er pædagogernes vagtskema tilrettelagt ud fra børnenes behov, så det enkelte barn møder de samme voksne, hver gang de kommer.

Kravene til stabilitet er høje, ligesom der lægges stor vægt på at møde det enkelte barn netop der, hvor han/hun er og se barnets behov og kompetencer frem for barnets diagnose.

At netop dét giver rigtig god mening – og at børn med diagnoser også indbyrdes kan vise overskud - fik den daglige leder et bevis på allerede på førstedagen:

- En af vores piger, der har en del psykiske udfordringer spurgte en mut, men ellers langt bedre fungerende dreng, om han også var ”lidt nervøs for første dag på Sommerfuglen”. Jeg synes, det viser, at alle har noget, de kan, når selv et psykisk ikke så velfungerende barn kan vise relationskompetencer og empati, fremhæver Gitte Foldager Pedersen, der er daglig leder af Sommerfuglen.

De vigtige relationer

Fordi relationer også er vigtige på tværs, bliver forældre og søskende inviteret til kaffehygge med børn og personale hver søndag kl. 14-15, når de henter deres barn. Og netop de tætte relationer er blandt hovedårsagen til, at Ringkøbing-Skjern Kommune har åbnet det udvidede fritidstilbud:

- På Sommerfuglen kan de børn med fysiske og psykiske udfordringer som tidligere har været på aflastning på institutioner uden for kommunegrænsen nu få en tættere relation til børn med lignende udfordringer inden for deres eget lokalområde, fortæller Gitte Foldager Pedersen.

Samtidig betyder åbningen af Sommerfuglen, at Ringkøbing-Skjern Kommune slipper for at sende børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser over kommunegrænsen til relativt dyre aflastningspladser i nabokommunerne.

- Sommerfuglen er en billigere, men bedre løsning. Og det her er ikke nogen spareøvelse, fastslår leder af Familiecenteret i Ringkøbing-Skjern Kommune Hanne Overgaard Hansen og forklarer:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune manglede vi et fritidstilbud til børn og unge med udfordringer – og til aflastning af deres forældre. Men det vigtigste er, at de børn og unge, der kommer her får gode relationer til dem, de måske senere kommer til at bo sammen med, når de en dag skal ud og have et botilbud gennem Handicap og Psykiatri.

Hanne Overgaard Hansen tilføjer, at den gode overgang mellem børneliv og voksenliv er en af de pinde i kommunens Børne- og familiepolitik og handicappolitik, som der bliver arbejdet rigtig meget med – og peger på, at relationer kræver al den kendskab, tid og tillid, der er plads til på Sommerfuglen.

Se Invitationen til Åbent Hus her:

/Files/Invitation Sommerfuglen.pdf