28. september 2020

Østeuropæiske erfaringer i Vestjylland

Colourbox

Efter feltarbejde blandt østeuropæiske arbejdere i landbruget og i industrien, holder antropologer fra Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune virtuel afslutningskonference om tiltrækning og forankring af arbejdskraften – og familierne.

Hvordan sikrer vi bedst, at de 600-800 internationale arbejdstagere, der hvert år flytter til Ringkøbing-Skjern Kommune bliver integreret og involveret, så de får lyst til at slå sig ned permanent?

Dét spørgsmål vil antropologer fra Aarhus Universitet give et bud på, når Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet i fællesskab inviterer til afslutningskonference og på GoInGlobal-projektet.

Konferencen, der på grund af corona-situationen i kommunen bliver afholdt virtuelt, bliver den 29. september kl. 16.00-18.30 og lægger op til en åben dialog. Den workshop, der oprindeligt var planlagt i forbindelse med afslutningskonferencen, vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når det igen er muligt at mødes fysisk. Alt sammen skal munde ud i en række konkrete tiltag, som arbejdspladser, lokalsamfund, fagforeninger m.v. kan sætte i værk.

Kaffe og imødekommenhed

Sommeren igennem har antropologer fra Aarhus Universitets antropologiske analyseenhed (MANTRA) været på feltarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune for gennem GoInGlobal-projektet at forske i, hvad der skal til for at internationale tilflyttere bliver så tilfredse med tilværelsen i kommunen, at de vælger at bosætte sig permanent.

Antropologerne har talt med udenlandske arbejdere i landbruget og på industrivirksomheder med det formål at skabe ny viden om inklusion og forankring af udenlandsk arbejdskraft.

Og de har talt med familierne og med bl.a. frivillige på sprogcaféer, skoler, LærDansk og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. De har drukket spandevis af kaffe og gået ture og været med til velkomstcaféer og sprogundervisning - og alt i alt fået et rigtig godt billede af hverdagen som international medarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi har boet i kommunen det meste af sommeren, og vi har mødt en utrolig imødekommenhed og gæstfrihed, hvor vi har været. Vi glæder os til at dele erfaringerne og til at komme med vores anbefalinger, siger Astrid Lovelady, ph.d. i antropologi og den ene af de tre antropologer, der har været på feltarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med afsæt i antropologernes undersøgelsesresultat er det planen, at kommunens gode erfaringer skal udbredes til andre kommuner, ligesom Aarhus Universitet vil udforme praksisanbefalinger til fremtidige integrations- og forankringsinitiativer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En af de lokale virksomheder, der har deltaget i projektet er stålmasteproducenten Carl C. i Skjern. Her er en femtedel af de omkring 70 medarbejdere fra udlandet – primært Polen.

Blandt de tiltag, virksomheden har taget for at hjælpe medarbejderne til at blive inkluderet på arbejdspladsen – og i lokalsamfundet - er sprogundervisning to gange om ugen.

- Det er også i vores interesse som arbejdsplads, at de bliver så godt inkluderet, at de begynder at snakke om at tage familien med herop. Det øger chancen for, at de vælger at købe hus og blive her. Og det betyder, at de anbefaler faglærte bekendte i deres netværk derhjemme at søge herop, forklarede direktør Allan Jensen, da GoInGlobal-projektet startede op først på sommeren.

Virtuel afslutningskonference

Til den virtuelle afslutningskonference er der foreløbig tilmeldt knap 60 deltagere fra skoler, daginstitutioner, borger- sogneforeninger, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, brancheorganisationer og virksomheder – foruden selvfølgelig Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

- På vegne af både Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet kan jeg roligt sige, at vi glæder os over interessen – ligesom jeg tror, at mange glæder sig til at høre om feltarbejdets erfaringer og konklusioner, siger Sara Jørgensen, videnkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Interesserede kan tilmelde sig konferencen frem til den 28. september til Sara Jørgensen på e-mailadressen sara.joergensen@rksk.dk

Det er nemt at deltage, men skulle man være i tvivl, om man kan få teknikken til at virke, så kan man logge på lige før konferencen fra kl.15.30-16, forklarer Sara Jørgensen og tilføjer:

- Her kan man teste, om ens udstyr virker og få løst eventuelle problemer med at koble op til konferencen. Derudover kan man til enhver tid klikke på linket til konferencen og teste, om ens kamera og mikrofon virker.

 

FAKTA:

GOINGLOBAL er det første danske forskningsbaserede projekt, der med brug af etnografisk feltarbejde afdækker internationale arbejdstageres integration i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet.

For yderligere information om projektet, se universitetets projektside her

Og se tidligere pressemeddelelse her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/august/forskere-paa-feltarbejde-i-ringkoebing-skjern-kommune

Link til programmet for afslutningskonferencen ligger her: