25. september 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune intensiverer teststrategien og tester plejepersonale

Ringkøbing-Skjern Kommune intensiverer teststrategien og tester plejepersonale

Over den seneste uge har Ringkøbing-Skjern Kommune bevæget sig ind i gruppen af kommuner, der er hårdest ramt af det seneste udbrud af Covid-19 smittede i Danmark. Derfor igangsætter kommunen test af raske ansatte i hjemmeplejen og på ældrecentre for coronasmitte.

Torsdag var tallet nul, men ellers har de daglige opgørelser over nye smittetilfælde i Ringkøbing-Skjern Kommune kun peget i den forkerte retning og bragt kommunen op på et incidenstal på 60. Det svarer til, at der inden for de seneste syv dage er 60 smittede per 100.000 borgere.

- Vores plejepersonale har kontakt til sårbare borgere, der risikerer at blive meget alvorligt syge, hvis de rammes af Covid-19. Det ønsker vi for alt i verden at undgå. I lyset af de høje, lokale smittetal er det godt, at den systematiske test af plejepersonalet kan fange, hvis der er nogen i personalet, der er smittede af virusset uden at vise symptomer, siger Hans Østergaard.

Rød teststrategi udspringer af en aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om jævnlige test af personale i hjemmeplejen og på ældrecentre, som kan sættes i gang ud fra en vurdering af udbredelsen af smitten lokalt. I kommunens daglige dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om smittetallet er det blevet anbefalet at iværksætte rød teststrategi.

- Den anbefaling følger vi naturligvis, og vi kan i den sammenhæng glæde os over et samarbejde med regionen, der bare fungerer, hvor vi bruger hinandens kompetencer til mest mulig gavn for borgerne, siger Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Konkret stiller Region Midtjylland en bil, diverse udstyr samt testpersonale til rådighed som suppleres af kommunens eget korps af seks sygeplejersker fra hjemmeplejen, som er uddannet til at pode for smitte.

Testbilen for ansatte kører fra tirsdag
Fra tirsdag den 29. september vil testbilen påbegynde sin rute rundt til ældrecentre, plejehjem og hjemmeplejen i kommunen. Over et rul på otte dage vil alle raske medarbejdere uden symptomer have haft mulighed for at blive testet for Covid-19. Det er frivilligt, om man som ansat ønsker at tage imod tilbuddet.

- Testbilen er et supplement, til det, vi allerede gør. Udviser man som ansat symptomer, så går vejen som hidtil gennem egen læge, fortæller Anja Thoft Bach, fagchef for Sundhed og Omsorg.

Der har tidligere på måneden været et tilfælde af smitte blandt ansatte, hvor en ansat på Tim Plejehjem fik symptomer og viste sig at være Covid-19 smittet. Det igangsatte test af alle beboere og ansatte, samt yderligere skærpede forholdsregler.

- Vi har nu fået testresultaterne ind, og de viser, at smitten heldigvis ikke har bredt sig til beboerne, hvilket siger mig, at vi har et personale, som er meget påpasselige med at overholde gældende forholdsregler og i det hele taget gøre alt, der står i deres magt, for at skærme vores mest sårbare borgere fra smitten, siger Anja Thoft Bach.  


Løft i antal test til rådighed for lokalbefolkningen
Iværksættelsen af teststrategien for kommunens plejepersonale kommer samtidig med, at Region Midtjylland hæver testkapaciteten lokalt.

Der åbnes fredag den 25. september for test i sundhedshuset i Tarm, samtidig med at den eksisterende testkapacitet i Ringkøbing hæves.

- Jeg håber, at vi med samlet indsats i form af test af raske medarbejdere blandt plejepersonalet, flere tilgængelige test til vores lokale borgere samt myndighedernes opfordring til, at vi alle tager situationen meget alvorligt og tilpasser vores forholdsregler, at vi kan få bragt smitten ned igen og dermed også nedbringe risikoen for, at smitten når frem til de mest sårbare blandt vores borgere, siger borgmester Hans Østergaard, der senest har medvirket i en pressebriefing hos Midt og Vestjyllands Politi om coronasituationen i politikredsen.

Læs mere om muligheden for coronatest på Region Midtjyllands hjemmeside