9. september 2019

Ringkøbing-Skjern Kommune på flot podieplads i erhvervsvenlighed

Foto: Erhvervsrådet

"Plads, Plads, Plads..." er navnet på Ringkøbing-Skjern Kommunes bosætningskampagne, der bl.a. har til formål at skaffe kvalificerede medarbejdere til områdets mange vækst-virksomheder. Her er kampagnen sikkert placeret i hænderne på (fra Venstre) borgmester Hans Østergaard, viceborgmester Søren Elbæk, erhvervsrådsdirektør Hans Jørn Mikkelsen og formand for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd Kim Brarup.

For 7. år i træk er Ringkøbing-Skjern Kommune rykket fremad i Dansk Industris måling af erhvervsvenligheden i landets kommuner – i år fra en 5. plads og helt op på en imponerende 3. plads. 

Det var på forhånd svært at overgå sidste års kraftpræstation, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune sprang hele 18 pladser frem til en femteplads i DI’s måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

Alligevel var der utilsløret stolthed og glæde hos borgmester Hans Østergaard, da Dansk Industri offentliggjorde, at Ringkøbing-Skjern Kommune i år ligger placeret på en flot 3. plads i undersøgelsen.

- Bag 3. pladsen ligger en ihærdig indsats fra mange sider, og vi kan selvfølgelig kun være rigtig godt tilfredse med sådan en placering, siger borgmesteren.

- Vi kan konstatere, at vores virksomheders overordnede tilfredshed med kommunen er rykket endnu et par vigtige pladser frem på et år. Da Byrådet tiltrådte, meldte vi ud, at Ringkøbing-Skjern Kommune hører til i top-fem, og nu er vi i top-3, tilføjer Hans Østergaard.

Han peger på, at den flotte fremgang hænger sammen med en målrettet erhvervsindsats i kommunen, bl.a. gennem en politisk satsning på vækstpuljemidler øremærket til at styrke erhvervslivet. Samtidig er der ros fra borgmesteren til de ansatte i kommunen og i Erhvervsrådet:

- Jeg synes, det er på sin plads med lidt roser til medarbejderne for en meget fin og engageret indsats. Det siger sig selv, at vi ikke er kommet sovende til en placering som nummer 3, understreger Hans Østergaard og peger bl.a. på, at undersøgelsen placerer Ringkøbing-Skjern Kommune på en førsteplads, når det gælder den kommunale sagsbehandling.

Danmarks største arbejdsplads

Trods den fremragende placering i årets måling, hviler kommunen ikke på laurbærrene. Tværtimod fortsætter indsatsen:

- Vi arbejder kontinuerligt, målrettet og proaktivt på at sikre, at vores virksomheder har de bedst mulige rammer for at skabe vækst, og forsøger f.eks. gennem en tidlig og opsøgende dialog at tage udgangspunkt i virksomhedernes individuelle behov. Vi spænder bredt fra de helt store internationale virksomheder som Arla og Vestas til iværksætteren, der hjælpes i gang med et puf. Jeg er glad for, at virksomhederne i undersøgelsen anerkender kommunens indsats og vores fælles dialog, siger borgmesteren.

Resultatet vækker da også både stolthed og glæde i Erhvervsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Det er et fantastisk resultatet og et stort skulderklap til området og den erhvervsservice, der arbejdes så hårdt på. Undersøgelsen understreger, at vi som område har det, der skal til for at skabe vækst og udvikling – dog med noget tilbage at ønske på infrastrukturen. Det skal vi forstå at udnytte, og det kræver, at vi får fortalt den gode historie, så vi kan tiltrække nye virksomheder og nye ordrer - og så vi fortsat kan sikre en kvalificeret arbejdskraft, siger erhvervsrådsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.

At Erhvervsrådet også formår at favne bredt ses af, at rådet netop har præsenteret iværksætteruniverset ”Drivvejen” som en hjælp til små iværksættere – og som supplement til ”Danmarks største arbejdsplads”-kampagnen, der blev lanceret sidste efterår netop for at sætte fokus på de erhvervsmæssige kvaliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune og for at tiltrække virksomheder og medarbejdere.

Bedst til sagsbehandling

Ser man isoleret på punkterne, er Ringkøbing-Skjern Kommune avanceret fra 2. pladsen sidste år til førstepladsen i DI’s undersøgelse, når det gælder den kommunale sagsbehandling, der i undersøgelsen dækker over sagsbehandlingen i bygge-, miljø- og sygedagpengesager.

Også dialogen mellem virksomheder og kommunens politikere og embedsfolk får stor anerkendelse fra virksomhederne i undersøgelsen, der placerer kommunen på en 2. plads, ligesom kommunens jobcentre er landets 6. bedste til - i samarbejde med virksomhederne - at sikre kvalificeret arbejdskraft. Desuden rykker den fysiske planlægning fem pladser op til en 8. plads i DI-undersøgelsen i forhold til 13. pladsen i 2018.

- Dialog og samarbejde er et par af de faktorer, der trækker os opad som kommune, siger borgmester Hans Østergaard. Han peger på det tværorganisatoriske samarbejde mellem erhvervskonsulenter fra Erhvervsrådet, uddannelseskonsulenter fra Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og virksomhedskonsulenter fra Jobcentret som et eksempel på en rigtig god satsning.

Infrastrukturen slæber efter

Som en del af undersøgelsen fremhæver DI hvert år også en eller flere udfordringer, der kan arbejdes med, hvis man vil sikre endnu bedre rammer for områdets virksomheder. I årets opgørelse slæber kommunen med en plads som nr. 76 år bagefter i forhold til infrastruktur og transport. Også i forhold til sidste års plads som nr. 64.  

- Det siger sig selv, at hvis virksomhederne skal fastholde deres konkurrenceevne, er det afgørende, at varer, kunder og medarbejdere kan komme fra A til B. Derfor er en udvidelse af statsvejen mellem Herning og Ringkøbing til en 2+1-vej så væsentlig for væksten i vores kommune – og tydeligvis også for vores placering i erhvervsvenligheds-undersøgelsen, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Erhvervs- og vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at kommunen lokalt budgetterer med meget store anlægsinvesteringer i vejnettet og bl.a. etablerer en ringvej syd om Søndervig for at lette transporten til og fra Hvide Sande, ligesom kommunen medfinansierer udvidelsen af vejen til en af Arlas store produktionsenheder.

- Vi gør, hvad vi kan for at forbedre infrastrukturen, men vi har brug for hjælp fra staten. Folketinget afsatte penge på Finansloven for 2019 til en forundersøgelse, den såkaldte VVM-undersøgelse, så vi har da en forhåbning om, at der kommer skred i en udvidelse af Rute 15, siger Søren Elbæk, og tilføjer:

- I vores dialogmøder med områdets virksomheder, hører vi stadigt oftere advarsler om, at den utilstrækkelige infrastruktur på især Rute 15 risikerer at virke som en kæp i hjulet på hele områdets vækst. Det er ærgerligt for os og for virksomhederne, men det er også ærgerligt for Danmark som sådan, at væksten i et område, der bidrager pænt over gennemsnittet til vores samlede BNP, er i fare, fordi vi mangler asfalt.

 

FAKTA:

Undersøgelsen fra Dansk Industri kan læses her

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

Knap 7.700 danske virksomheder inden for produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. I Ringkøbing-Skjern Kommune har 73 virksomheder med i alt 4.217 medarbejdere deltaget. Det svarer til ca. 20 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

Undersøgelsen består af virksomhedernes vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed, der tæller 1/3 af det samlede resultat. De resterende 2/3 af resultatet udgøres af svar i følgende ni kategorier:

  1. Infrastruktur og transport
  2. Arbejdskraft
  3. Uddannelse
  4. Kommunal sagsbehandling
  5. Skatter, afgifter og gebyrer 
  6. Fysiske rammer
  7. Brug af private leverandører
  8. Kommunens image
  9. Information og dialog med kommunen

Måler man udelukkende på kommunens erhvervsvenlighed (uden at medtage de ni kategorier) opnår Ringkøbing-Skjern Kommune en 2. plads i årets måling.