16. september 2021

Skjern Enge er for våde til en naturnationalpark

Foto: Merete Jensen

23 statslige klitplantager, hedeegne og skove er nu udpeget som mulige nye danske naturnationalparker. Men på det kort, som Miljøministeriet offentliggjorde onsdag, er der ikke nogen markering på Skjern Enge. Dermed er Nationalpark Skjern Å-udvalgets indstilling af Skjern Enge-området vest for A11 ikke kommet i betragtning som ny naturnationalpark.

Formanden for Nationalpark Skjern Å-udvalget, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard, kalder det ærgerligt, men er indstillet på at se fremad:

- Vi tager Miljøministeriets bruttoliste til efterretning og vil i løbet af kort tid indkalde Nationalpark Skjern Å-udvalget til en drøftelse af, hvad der nu skal ske lokalt, siger han og tilføjer:

- Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner har i fællesskab lagt et stort stykke arbejde og en del ressourcer i at få skabt en nationalpark – og sidenhen en naturnationalpark omkring Skjern Å, og jeg tror da, at hele udvalget er indstillet på, at der skal komme noget ud af det arbejde. Kan det ikke blive på nationalt plan, skal vi måske kigge på at gøre noget lokalt, der kan understrege for omverdenen, at vi har en helt unik natur i området omkring Skjern Å.

Vinteroversvømmelser spænder ben

Hans Østergaard peger på, at Nationalpark Skjern Å-udvalget i sin indstilling havde en række forbehold f.eks. i forhold til dyrevelfærd og naturnationalparkernes krav om helårsgræsning, og tilføjer:

- Nu kan vi se, at ministeriet også har haft betænkeligheder ved, om dyrevelfærden ville kunne opretholdes ved helårsgræsning i Skjern Enge, og derfor ikke har medtaget Skjern Enge på bruttolisten.

I bemærkningerne til Skjern Enge skriver Miljøministeriets fagfolk bl.a.: ”... området vurderes ikke egnet til helårsgræsning, grundet risiko for vinteroversvømmelse.”

Unik natur – også nationalt

Kort tid efter, at miljøminister Lea Wermelin i midten af april mødte repræsentanter fra Nationalpark Skjern Å-udvalget ved Pumpestation Nord, opfordrede hun borgere, interessenter og kommuner til at indstille statslige arealer som forslag til 10 nye naturnationalparker, hvor hensynet til en øget biodiversitet skal veje tungest.

Helt konkret lød efterlysningen på ”store sammenhængende statsejede naturområder, hvor store pattedyr fremover kan græsse året rundt omgivet af gamle træer, genskabte vandhuller, vilde blomster og et summende insektliv.”

- Det er jo ikke ligefrem store, gamle træer, vi har mest af i Skjern Enge. Men vi har Danmarks eneste floddelta og adskillige rødlistede arter i området, så hvad man end kalder området, så er naturen der stadig, og den er unik - også i national sammenhæng, siger Per Høgh Sørensen, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur, Natur og Fritids-afdeling, hvor Nationalpark Skjern Å-sekretariatet hører under.

I vurderingen af Skjern Enge anerkender Miljøministeriet da også naturværdierne i området, der beskrives som værende med stor biodiversitet og med en høj andel af natura-2000 områder.

Per Høgh Sørensen peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune, sammen med Herning og Holstebro kommuner, allerede arbejder med at udvikle naturnationalparken i Stråsø/Vind, der blev udpeget i sommer.