16. september 2021

Internationale borgere bydes velkommen med fri leg

Foto: WOW Park

Velkomsten er en del af den landsdækkende Welcome September-indsats for at tage godt imod tilflyttere fra andre lande. Foto: WOW Park.

Østeuropæiske tilflyttere udgør 12 procent af arbejdsstyrken i Ringkøbing-Skjern Kommune, og i både landbruget, industrien og serviceerhvervene er udenlandske medarbejdere - fra Østeuropa såvel som fra resten af verden - mange steder helt uundværlige.

Fælles for de mange udenlandske tilflyttere, der er kommet til inden for de seneste år er, at de tidligere på måneden modtog en invitation fra Ringkøbing-Skjern Kommune til et velkomstarrangement i legeparken WOW Park.

130 borgere med 13 forskellige nationaliteter har tilmeldt sig, og på søndag den 19. september kl. 10 vil de blive budt velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommune af borgmester Hans Østergaard. Derefter vil de møde Lea Cesar, der som tilflytter fra Slovenien ikke bare står bag Ringkøbing-caféen Baking Sins by Lea, men også er aktiv facebookgruppen ”Internationals Ringkøbing-Skjern”. Herudover vil de høre, hvorfor det er så vigtigt at lære dansk.

Over en kop kaffe og et rundstykke vil Frivillig Vest fortælle om frivilligt arbejde bl.a. som en genvej til lokale netværk, ligesom en konsulent fra kommunens Beskæftigelsesafdeling vil fortælle om arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Herefter er der fri leg på egen hånd i WOW Parks kæmpe legeplads for børn og voksne, frem til parken lukker kl. 17.00.

Velkomstarrangement for alle

Det er langt fra første gang, at Ringkøbing-Skjern Kommune afholder velkomstarrangement for tilflyttere. Faktisk bliver alle tilflyttere uanset nationalitet normalt inviteret til et velkomstarrangement i løbet af deres første år i kommunen, noget corona-nedlukningen satte en midlertidig stopper for.

Denne gang er det dog kun for de udenlandske tilflyttere, for arrangementet i WOW Park afholdes under den landsdækkende kampagne ”Welcome September”, hvor i alt 65 danske kommuner på forskellig vis byder internationale tilflyttere velkommen.

- Udover at de udenlandske tilflyttere er en vigtig arbejdskraft i kommunen, er det mega modigt af dem at flytte til et andet land, det vil vi gerne vise dem, at vi påskønner, siger Dorthe Frydendahl, bosætningskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at man som tilflytter fra et andet land udover at forholde sig til alt det praktiske omkring ny bolig, nyt studie eller job, også skal finde sig til rette i en fremmed hverdag langt væk fra gamle venner og familien.

- Velkomstarrangementerne skal hjælpe med at skabe netværk, nye venskaber og nye fritidsaktiviteter. Det er sådan noget, der er afgørende for, om man falder til og bliver boende, og det er derfor, vi som kommune gør en ihærdig indsats for at hjælpe tilflyttere med at falde til, forklarer Dorthe Frydendahl.

Selv om det er en ekstra stor mundfuld for udenlandske tilflyttere, så gælder det samme for folk, der ’bare’ flytter til området fra andre kommuner.

Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger derfor allerede det næste velkomstarrangement. Det vil finde sted den 13. november, og er for alle tilflyttere uanset nationalitet. Tilflyttere vil få en invitation direkte i deres e-Boks.

 

FAKTA:

Om Welcome September:

Bag velkomstkampagnen Welcome September står en række kommuner, statslige myndigheder, erhvervsorganisationer, business regions, studenterhuse og foreninger i Danmark. Internationale borgere i 65 kommuner kan i løbet af september få et væld af viden om de praktiske, sociale og kulturelle aspekter ved at bo i Danmark som international borger.

På www.lifeindenmark.dk/welcomeseptember  kan man løbende følge velkomstarrangementerne rundt om i landet.