Kommunen som arbejdsplads

Ringkøbing-Skjern Kommune vil som en attraktiv arbejdsplads kunne fastholde og tiltrække ledere og medarbejdere med stærke faglige og menneskelige kompetencer.

Medarbejderne er Ringkøbing-Skjern Kommunes vigtigste ressource til at nå de politiske og ledelsesmæssigt fastsatte mål. Derfor skal vi sikre, at vi til stadighed har sunde og attraktive arbejdspladser, hvor der er udviklingsmuligheder for ledere og medarbejdere, og hvor vi kan fastholde og tiltrække de bedste. 

Se information om MED-systemt, personalepolitikker, personaletilbud og karrierehistorier i listen herunder.

MED i Ringkøbing-Skjern Kommune

Personalepolitikker

Personaletilbud

Karrierehistorier

Ligestilling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing