Borgerpanel: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2023

Der er i august 2023 gennemført en borgerpanelundersøgelse, som undersøger frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune samt borgernes kendskab til og samarbejde med Frivilligt Vest.

De frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune:

  • 60% af kommunens borgere har lavet frivilligt arbejde det seneste år. Tallet var 55% sidste år og 60% før corona.
  • Tre områder engagerer hver især 31% af kommunens frivillige. 31% er frivillige på det frivillige sociale område. 31% er frivillige på det idrætsområdet og 31% er frivillige på fritidsområdet. Vi ved ikke, om de frivillige bruger flere eller færre timer på deres frivillige indsats.
  • Fra undersøgelsen i 2022 ved vi, at af dem, som er frivillige (på alle områder), svarer 55% at årsagen var, at de blev personligt opfordret, 49% at de ville gøre en forskel, 46% at de ville indgå i et fællesskab. (Det var muligt at vælge flere årsager).

De ikke-frivillige:

  • Fra 2022 undersøgelsen ved vi, at af dem, som ikke er frivillige svarer 50%, at de ville blive frivillige, hvis det var en sag de brændte for 27% ville overveje det, hvis det gav socialt netværk, 22% hvis de blev personligt opfordret. Kun 21% afviser blankt at ville være frivillige.

Frivilligjob:

  • Fra 2022 undersøgelsen ved vi, at 21% af borgerne kender portalen Frivilligjob.dk. Hvilket er en markant stigning siden sidste år, hvor tallet var 11%.

FrivilligVest

  • 63% af borgerne har hørt om FrivilligVest, hvilket er et fald fra 47% året inden.
  • 76% af borgerne, der har fået hjælp af FrivilligVest er tilfredse med den hjælp, de har fået.

Resultat af undersøgelsen: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2023 - ej webtilgængelig

På denne side er der dokumenter, som ikke kan oplæses ved brug af skærmlæserprogrammer og andre hjælpemidler. Hvis du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kan du kontakte Emil Sloth Sig via mail emil.sig@rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing