Åben postliste

Kommunen vil fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder og pressen.

Hver dag klokken 15 offentliggør vi her den post, kommunen modtagerDu kan se posten fra de sidste 14 dag.

Det er målet, at du kan finde breve og dokumenter på postlisten senest tre dage efter, at de er modtaget.

I juli måned kan det ske, at postlisten ikke vil være komplet.

Vælg postlisten eller et af de andre emner i listen herunder

Postlisten er en daglig oversigt over breve, mails og fax, der bliver sendt til kommunen, og som er registreret i kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Postlisten indeholder oplysninger om

  • Modtagelsesdato
  • Sagsansvarlig
  • Sagsnummer
  • Emne
  • Afsender

Postlisten omfatter ikke

  • Udgående post
  • Post, der er omfattet af reglerne om tavshedspligt (beskyttelse af personlige og private interesser)
  • Tilbud i forbindelse med licitation og udbud
  • Post om køb og salg
  • Kommunens interne post

Reglerne om aktindsigt gælder i fuldt omfang, uanset om kommunen offentliggør åbne postlister eller ej. Hvis du er interesseret i at få aktindsigt i et dokument, der er optaget på postlisten, skal du henvende dig til den sagsansvarlige, der er oplyst i tilknytning til dokumentet.

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk