Ringkøbing-Skjern Kommune er udvalgt som én af de kommuner, hvor et lokalt Kystvandråd skal undersøge alternative måder at sikre og forbedre økologien i fjorden på.

Kommunen indsendte den 7. oktober 2022 en ansøgning om oprettelse af Kystvandråd i oplandet til Ringkøbing Fjord og var blandt de fire kommuner, som fik tilsagn af Miljøstyrelsen den 1. februar 2023.

Målet med arbejdet i kystvandrådet er, at udvikle en lokal indsatsplan for, hvordan man opnår et ”godt økologisk potentiale” i Ringkøbing Fjord, som er den målsatte tilstand  i Vandområdeplan 2021-2027.

Arbejdet har blandt andet omfattet:

  • En kombination af oplands- og fjordmodellering baseret på lokal viden og data, hvor der er lagt særlig vægt på, at modellerne beskriver de specifikke forhold for fjorden og oplandet – Ringkøbing Fjord er for eksempel en slusefjord i modsætning til mange andre danske fjorde.
     
  • Studier af slusens kapacitet til at sikre tilstrækkelig vandudveksling mellem fjord og hav, så der kan opretholdes den nødvendige saltholdighed i fjorden, som sandmuslingernes livcyklus er afhængig af.
     

Arbejdet i kystvandrådet er afsluttet og afrapporteret til Miljøstyrelsen i december 2023. Nedenfor kan du se slutrapporten og det øvrige materiale fra arbejdet.
 

Se en lille undervandsfilm af epifytbevoksning på vegetation i Ringkøbing Fjord 14. september 2023 (uden tekst og tale).Webtilgængelighed
Det er ikke alt materialet, der er i webtilgængeligt format - kontakt Land, By og Kultur ved behov for oplysninger.

Begrundelse for ansøgning

Læs mere om vandrådene på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing