tx

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er udvalgt som én af de kommuner, hvor et lokalt Kystvandråd skal undersøge alternative måder at sikre økologien i fjorden på.

Kommunen indsendte den 7. oktober 2022 en ansøgning om oprettelse af Kystvandråd i oplandet til Ringkøbing Fjord og var blandt de fire kommuner, som fik tilsagn af Miljøstyrelsen den 1. februar 2023.

Målet med arbejdet i kystvandrådet er, at udvikle en lokal indsatsplan for, hvordan man opnår et ”godt økologisk potentiale” i Ringkøbing Fjord, som er den målsatte tilstand  i Vandområdeplan 2021-2027.

I arbejdet skal blandt andet indgå:

  • En kombination af oplands- og fjordmodellering baseret på lokal viden og data, hvor der er lagt særlig vægt på, at modellerne beskriver de specifikke forhold for fjorden og oplandet – Ringkøbing Fjord er for eksempel en slusefjord i modsætning til mange andre danske fjorde.
     
  • Studier af slusens kapacitet til at sikre tilstrækkelig vandudveksling mellem fjord og hav, så der kan opretholdes den nødvendige saltholdighed i fjorden, som sandmuslingernes livcyklus er afhængig af.

 

Se en lille undervandsfilm af epifytbevoksning på vegetation i Ringkøbing Fjord 14. september 2023.

Begrundelse for ansøgning

Læs mere om vandrådene på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing