Dagsorden: 6. december 2023 kl. 15:00

Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern
Videnrådet

Deltagere

 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Janne Mylin
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard
 • Marianne Oksbjerre
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Henriette Slebsager
 • Niels Kristian Larsen
 • Kristian Andersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Anders Thygesen
 • Catarina Kastrup
 • Anders Holm

Fraværende

 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand Niels Kristian Larsen byder velkommen til dagens møde i Videnrådet, hvor vi skal byde særligt velkommen til Jakob Lemming fra Digital Transformation Lab. Vi skal også byde velkommen til en virtuel gæst, Randi Mørk Lindballe fra det netværksbaserede videns- og projekthus, work live stay.

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dagens tema

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand Niels Kristian Larsen præsenterer dagens tema, som er arbejdsstyrkens kompetenceevne til et arbejdsmarked i forandring. 

I videnpolitikken er den første målsætning, at vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring. Alligevel opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft som den største vækstbarriere i 2023 ifølge Temperaturmålingen fra Virksomhedspanelet. Omkring hver tredje virksomhed oplever, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere, der udfordrer deres vækst i de kommende år - i 2022 var det 30 procent, mens det i 2023 er 32 procent. Samtidig fremskriver Dansk Erhverv negativ vækst i antal personer i den arbejdsdygtige alder (20-69 år) fra 2022-2040. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør den negative vækst -12%. Det indebærer, at der er 4100 færre personer i den arbejdsdygtige alder til rådighed for arbejdsmarkedet i 2040. Det er en markant udfordring for opretholdelsen af produktiviteten i virksomhederne og velfærden i kommunen, men også for opretholdelsen af Ringkøbing-Skjern Kommunes unikke styrkepositioner.

Med blik for denne negative fremskrivning, er det nødvendigt at inddrage ny teknologi som en del af løsningen. Vi har således også været vidne til en hastig digital og teknologisk udvikling i samfundet gennem de senere år, som har medført acceleration i nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet. 

Det er derfor vigtigt, at både nuværende og fremtidens arbejdsstyrke er kvalificeret til at følge med de hastige teknologiske forandringer, der skal til for at opretholde vækst og udvikling inden for produktion, grøn omstilling og velfærd.

De nye kompetencebehov kalder på, at vi kortlægger de aktuelle og fremtidige scenarier på arbejdsmarkedet herunder fremskrivninger for, hvilke kompetencebehov der er på fremtidens arbejdsmarked. Hvordan sikrer vi, at lokale uddannelsesudbud og videntilførsel til området imødekommer arbejdsstyrkens kompetencebehov? Det retter vi fokus på i dag. 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at videnrådet tager dagens tema til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand, Niels Kristian Larsen giver en kort gennemgang af dagsorden. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at videnrådet godkender dagsorden. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af referat

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Se referat fra Videnrådsmødet den 26. september 2023referatet her

Indstilling

Administrationen indstiller, at videnrådet godkender referatet fra videnrådsmødet den 26. september 2023. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

5: Kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 

Videnrådet får et oplæg om, hvad der kendetegner kompetencebehovene på fremtidens arbejdsmarked, herunder megatrends. Projektleder, Randi Mørk Lildballe fra work live stay vil blandt andet pege på fremtidens kompetencebehov og give et bud på, hvilke uddannelses- og efter- og videreuddannelsesbehov, de skaber. 

work-live-stay er et netværksbaseret videns- og projekthus, som faciliterer samarbejder mellem offentlige aktører, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er medlem af work-live-stay. Læs mere om work-live-stay her.

 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

6: Lokale uddannelsesmuligheder - pitstop

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet forholder sig på dette pitstop til, hvordan de aktuelt vurderer den lokale kapacitet til at imødekomme både nutidige og fremtidige kompetencebehov for arbejdsstyrken?

 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

7: Digitaliseringskompetencer nu og i fremtiden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Jakob Lemming fra Digital Transformations Lab tilbyder Videnrådet et indblik i digitaliseringstendenser og hvilke kompetencebehov, de medfører hos fremtidens arbejdsstyrke. Jakob deler ligeledes sine erfaringer fra samarbejdet med lokale virksomheder om digital omstilling. 

 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

8: Videnstrategisk gruppedialog

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Med dagens fremskrivninger in mente indgår Videnrådet i gruppedialoger og kommer med ideer, udviklingsmuligheder og tiltag for, hvad vi sammen kan gøre for at imødekomme fremtidens kompetencebehov. 

Gruppedialogernes output bliver en samling videnstrategiske bud på, hvordan vi i fællesskab og bedst muligt kan understøtte kompetenceudviklingen og videntilførslen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

9: Videnrådsmøder 2024

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand Niels Kristian Larsen præsenterer årshjul for mødeaktiviteter i Videnrådet for 2024. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at videnrådet tager årshjulet til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet orienterer hinanden om aktiviteter med relevans for rådets arbejde. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet kan komme med eventuelle punkter og bemærkninger. 

Bilag

Ingen bilag.

BeslutningFraværende
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing