Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard giver dig som borger et overblik over omfang og niveau af den hjælp, der tilbydes fra kommunen.

Kvalitetsstandarden skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau, som politikerne har fastlagt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en ydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.

I kvalitetsstandarden kan du bl.a. læse om alkoholbehandling, genoptræning, kompressionsstrømper, madservice, plejehjemsophold, personlig og praktisk hjælp osv.

Se de mange kvalitetsstandarder nedenfor, hvor de er listet op efter emne.

Alle kvalitetsstandarder skal revideres en gang årligt og godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.
De nugældende kvalitetsstandarder er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i november 2022.

Kontaktoplysninger
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing