26. februar 2019

Åbne seniormøder supplerer kommunens forebyggende hjemmebesøg

Åbne seniormøder supplerer kommunens forebyggende hjemmebesøg

Igen i år inviterer Ringkøbing-Skjern Kommune i uge 10 alle borgere over 65 år til et hyggeligt arrangement i fællesskabets og forebyggelsens tegn. Formålet er at supplere de forebyggende hjemmebesøg - og at dyrke fællesskabet og livsglæden.

Seniorøderne, der skal supplere de forebyggende hjemmebesøg, som alle ældre får tilbudt en gang om året, afholdes i år i Fødevarepark Skjern Enge ved Borris mandag den 4. marts, i Spjald Kulturhus tirsdag den 5. marts, på Efterskolen DHE i Skjern onsdag den 6. marts, i Hemmet Aktivitets-& og Kulturhus torsdag den 7. marts og på Fjordparkens aktivitetscenter i Ringkøbing fredag den 8. marts.

Tilmelding kan ske på telefonnummer 99 74 19 12 kl. 10- 12 senest fredag den 1. marts.

- Man er stadig meget velkommen til at bede om et forebyggende hjemmebesøg, men vores håb er, at vi kan nå ud til endnu flere ved at vi også holder åbne seniormøder, siger Lene Brodde. Hun er koordinator ved Sundhedscenter Vest, der sammen med Ringkøbing-Skjern Kommunes Ældreråd, aktivitetscentrene, Åkanden samt Sundhed og Omsorg, står bag de åbne seniormøder.

På Seniormøderne byder en lokalpolitiker velkommen, hvorefter deltagerne i de åbne seniormøder har mulighed for at besøge forskellige informationsstande. Det vil bl.a. være muligt at tale med en demenskoordinator, få målt sin lungefunktion, få testet sin balance eller talt om kost med diætisten. Den kommunale tandpleje er også repræsenteret, så man kan få en snak om tandsundhed.

Derudover er der rig mulighed for at snakke med personale både fra de lokale Aktivitetscentre, Sundhedscenter Vest og Hjælpemiddeldepotet, ligesom der vil være mulighed for at drøfte aktuelle emner med Ældrerådet.

Det gode hverdagsliv

Herudover vil der være oplæg om emner med fokus på ”det gode hverdagsliv” – hvordan kan man bevare et godt helbred og en god livskvalitet med små ændringer i hverdagen, og hvordan kan man have et godt liv, selv om at man er ramt af sygdom.

- Overskrifterne for seniormøderne i år er kost, diabetes og demens, hvor fokus er på forebyggelsen: Hvad kan man selv gøre for at undgå diabetes? Og ligeså med demens: Kan man selv gøre noget for at forebygge demens, og i givet fald hvad? Vi kommer også ind på spørgsmålet, om hvad kan man gøre, hvis man er pårørende eller nabo til en dement, fortæller Lene Vinkler Brodde.

Vigtigt for det gode hverdagsliv er også sociale relationer og at styrke og dyrke fællesskaberne:

- Vi ved, at socialt samvær giver plus på livskvalitetskontoen, så den røde tråd i møderne er fællesskab og hyggeligt samvær, fortæller Lene Brodde. Af samme grund opfordrer hun alle deltagere til at invitere en bekendt med som ikke tidligere har været til åbent seniormøde.

- Tag også gerne et par naboer med i bilen eller Flextaxa’en til seniormøderne. Tag jer af hinanden, lyder opfordringen fra Lene Brodde. Og hun har endnu en opfordring:

- Inden vi siger farvel og tak for i dag, vil vi bede alle deltagere om at udfylde et spørgeskema om seniormøderne. Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid til at udfylde skemaet, da det vil blive brugt i planlægningen af næste års seniormøder. Jo flere besvarelser, jo bedre seniormøder.

 

Fakta

Seniormøderne afholdes:

Mandag den 4. marts kl. 9-12 i Fødevarepark Skjern Enge, Feldsingvej 3, Borris, Skjern.

Tirsdag den 5. marts kl. 9-12 i Spjald Kulturhus. Nr. Søndergårdsvej 1, Spjald.

Onsdag den 6. marts kl. 14-17 på efterskolen DHE, Skolebyen 11, Skjern.

Torsdag den 7. marts kl. 9-12 i Hemmet Aktivitets- og Kulturhus, Sdr. Viumvej 2A i Hemmet.

Fredag den 8. marts kl. 9-12 på Fjordparkens Aktivitetscenter, Holmelunden 11, Ringkøbing.

 

Man kan tilmelde sig Seniormøderne på Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 kl. 10 - 12 indtil fredag den 1. marts.

Seniormøderne er en del af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Alle over 65 år er velkomne til at deltage, og man opfordres til at fylde bilen op, hvis man måske kender nogen, der har svært ved at transportere sig selv. 

Arrangørerne af seniormøderne er Sundhedscenter Vest, kommunens fem aktivitetscentre, Sundhed og Omsorgs specialesygeplejersker, det kommunale Køkken Åkanden og Ældrerådet.

Se invitationen her: