28. februar 2019

Så er udkast til nationalpark indtegnet på landkortet

Så er udkast til nationalpark indtegnet på landkortet

Ringkøbing-Skjern Museums nyrenoverede Provstgaards Hus ved Pumpestation Nord dannede rammen om tirsdagens møde i Nationalpark Skjern Å-Udvalget.

Og bænket på brødrene Niels og Søren Kristian Provstgaards gamle køkkenbænk få hundrede meter fra Skjern Å kunne medlemmerne af udvalget endelig se det foreløbige projektområdeudkast indtegnet på landkortet.

- Det bliver pludselig meget håndgribeligt og tydeligt, hvad det er, vi har holdt alle de møder om, lød den umiddelbare kommentar fra Kristian Andersen, 2. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og medlem af Nationalpark Skjern Å-Udvalget.

Forud for optegningen af projektområdeudkastet på landkortet er da også gået trekvart år med møder i både nationalparkudvalget og den rådgivende grønne følgegruppe. I begge forsamlinger er visionen for nationalparken og principper for hvilke områder, der tænkes inddraget i den kommende nationalpark, blevet debatteret grundigt, ligesom eksperter i fx lavbundsområder og biodiversitet samt klimasikring og –tilpasning har været kaldt ind.

Ministerbesøg

På mandag tages planerne om Danmarks næste nationalpark et skridt videre, når miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen kommer på besøg ved Pumpestation Nord og efterfølgende møder nationalpark udvalget i Provstgaards Hus. Over en let frokost bestående af lokale delikatesser, vil han blive præsenteret for tankerne bag Nationalpark Skjern Å – ligesom han vil få et smugkig på landkortet.

- Det er miljø- og fødevareministeren der skal fremsætte forslag i Folketinget om endnu en nationalpark i Danmark. Derfor er vi rigtig glade for, at Jakob Ellemann-Jensen har takket ja til vores invitation om at komme og få en introduktion til naturen omkring Skjern Å og en præsentation af de foreløbige planer om nationalparken, siger formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard.

Borgermøde om nationalparken

Ud over mødet med ministeren glæder han sig til – sammen med det øvrige nationalparkudvalg og medlemmerne af Den Grønne Følgegruppe - at involvere borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune i de foreløbige resultater af arbejdet med den kommende nationalpark.

Det sker, når der onsdag den 6. marts er åbent borgermøde om nationalparken i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters Hal 1 i Skjern. Mødet starter klokken 19, og ventes at slutte kl. 21.30. Undervejs vil den tidligere DR-journalist Mette Walsted Vestergaard tage værtsrollen og sørge for, at alle spørgsmål vil blive besvaret.

På det åbne borgermøde vil visionen for nationalparken blive fremlagt, ligesom principperne for grænsedragningen vil blive forklaret. Desuden vil landkortet med projektområdeudkastet blive præsenteret, og den videre proces i arbejdet mod en nationalpark vil blive debatteret.

- Vi har indtegnet nationalparken på landkortet ud fra de principper om at inddrage f.eks. fredede arealer, Natura2000-områder og lavbundsjorde, som vi har vedtaget i udvalget. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at vi i udvalget er enige om, at nationalparken skabes ved frivillighed og dialog. Derfor vil projektområdeudkastet blive et afsæt til den dialog vi skal have med de enkelte lodsejere og andre interessenter, forklarer Hans Østergaard.

Både han og Kristian Andersen håber, at rigtig mange borgere vil møde op og høre mere om planerne om Nationalpark Skjern Å:

- Det her er ikke politikernes nationalpark eller udvalgets nationalpark. Det er vores alles nationalpark - og i udvalget har vi fra starten bestræbt os på at skabe en inddragende proces, hvor vi lytter til både forslag, bekymringer og kritik, siger Hans Østergaard - og suppleres af Kristian Andersen:

- En nationalpark omkring Skjern Å involverer og berører mange mennesker, så derfor er alle rigtig hjerteligt velkomne i Kulturcenteret onsdag den 6. klokken 19, og jeg håber virkelig, at folk vil møde op og både lytte og deltage i debatten, siger han.

 

FAKTA:

Arbejdet med at sikre, at Danmarks 6. nationalpark bliver omkring Skjern Å er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune.

Nationalpark Skjern Å-udvalget består af følgende 11 medlemmer:
Borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester Kristian Andersen, 1. viceborgmester i Herning Kommune Anne Mette Bang Rasmussen, Søren Christensen - Vestjysk Landboforening, Tage Madsen - Danmarks Naturfredningsforening, Benny Pedersen - Friluftsrådet samt borgerrepræsentanterne Lars Foged - Skjern, Jes Nissen - Borris, Leif Theilgaard - Ringkøbing og Claus Tobler - Videbæk.

Herudover er der nedsat en rådgivende Grøn Følgegruppe med repræsentanter for 18 foreninger med interesse for Skjern Å.

Ifølge loven skal nationalparkerne afspejle de natur- og landskabstyper, der er i Danmark, og Skjern Å området rummer anderledes naturtyper end de andre nationalparker; å-systemet afvander 11-12 procent af hele Jylland, og er et unikt stykke natur.

Læs mere om Nationalpark Skjern Å her:

Invitation til borgermødet